Trusted-Tablets Pharmacy. ℞ Drugs & medical supplies. Allergi

Trusted around the world pharmacy

 • Acular

  Generisk Acular

  Ketorolac Tromethamine 0.4% 5ml

  Generic Acular relieves the itchy eyes brought on by seasonal allergies. It is also prescribed to reduce inflammation after cataracts have been removed from the eyes.

  Mer info »
  kr 157.09
 • Afrin

  Generisk Afrin

  Oxymetazoline Hydrochloride 0.05% 10ml

  Oxymetazoline är ett avsvällande medel som krymper blodkärlen i näspassagen. Dilaterade blodkärl kan orsaka nästäppa. Oxymetazoline används för att lindra av nästäppa orsakad av allergier eller förkylning.

  Mer info »
  kr 94.25
 • Allegra

  Generisk Allegra

  Fexofenadine 30/120/180mg

  Generic Allegra is used for treating seasonal allergy symptoms such as sneezing, runny nose, itchy throat, or itchy, watery eyes. It is also used to treat hives and skin itching.

  Mer info »
  kr 5.63
 • Antivert

  Generisk Antivert

  Meclizine 25mg

  Generic Antivert is used to treat or prevent nausea, vomiting, and dizziness caused by motion sickness. It is also used to treat symptoms of vertigo (dizziness or spinning sensation) caused by disease that affects your inner ear.

  Mer info »
  kr 9.43
 • Aristocort

  Generisk Aristocort

  Triamcinolone 4mg

  Generic Aristocort reduces the actions of chemicals in the body that cause inflammation, redness, and swelling. It is used to treat the inflammation caused by a number of conditions such as allergic reactions, eczema, and psoriasis.

  Mer info »
  kr 9.11
 • Astelin

  Generisk Astelin

  Azelastine 0.1% 10ml

  Astelin nasal används för att lindra rinnande eller täppt näsa, nysning och PNDS. Dessa symtom kan orsakas av allergier eller andra tillstånd. Azelastine tillhör en klass av läkemedel som kallas antihistaminer. Det fungerar genom att blockera vissa naturliga ämnen som kallas histaminer och som är ansvariga för dessa symtom.

  Mer info »
  kr 301.67
 • Atarax

  Generisk Atarax

  Hydroxyzine 10/25mg

  Generisk Atarax används för behandling av ångest, för sedering före och efter narkos, och för att behandla klåda på grund av vissa allergiska tillstånd inklusive nässelfeber och kontaktdermatit. HYDROXYZINE (en aktiv ingrediens) är ett antihistamin. Detta läkemedel används för att behandla allergiska symtom, inte allergi. Det används också för att behandla spänning. Detta läkemedel kan användas med andra läkemedel för att framkalla sömn innan operationen.

  Mer info »
  kr 6.55
 • Benadryl

  Generisk Benadryl

  Diphenhydramine 25mg

  Kapslar Benadryl med en aktiv difenhydramin är en antihistamin som minskar effekterna av naturliga kemiska histamin i kroppen. Histamin kan ge symtom på nysning, klåda, vattna ögon och rinnande näsa. Benadryl används för att behandla nysningar, rinnande näsa, rinnande ögon, nässelfeber, hudutslag, klåda och andra allergiska symptom eller förkylning. Benadryl används också för att behandla rörelsesjuka, för att förbättra sömn och behandla vissa symtom på Parkinsons sjukdom.

  Mer info »
  kr 3.77
 • Bepreve

  Generisk Bepreve

  Bepotastine 1.50% 5ml

  Bepreve (bepotastine) is an antihistamine eye drop that helps reduce the amount of the natural chemical histamine. Histamine can produce symptoms of itching or watery eyes. Bepreve is used to treat itchy eyes caused by allergies. This medicine should not be used to treat eye discomfort caused by wearing contact lenses.ntact lenses.

  Mer info »
  kr 282.81
 • Clarinex

  Generisk Clarinex

  Desloratadine 5mg

  Generic Clarinex is used for treating the symptoms of allergic conditions (watery eyes, runny nose, itching eyes, sneezing, hives).

  Mer info »
  kr 10.84
 • Claritin

  Generisk Claritin

  Loratadine 10mg

  Generic Claritin is used for relieving symptoms of seasonal allergies such as runny nose, sneezing, itchy, watery eyes or itching of the nose and throat.

  Mer info »
  kr 9.98
 • Cortaid

  Generisk Cortaid

  Hydrocortisone 1% 15g

  Cortaid-kräm är en steorid för huden. Den minskar antalet kemikalier som orsakar inflammation i kroppen. Cortaid-kräm används för att behandla inflammationer i huden som orsakats av olika saker såsom allergiska reaktioner, exsem och psoriasis. Det finns många olika sorters Cortaid-kräm tillgängliga och alla märken nämns inte här.

  Mer info »
  kr 141.36
 • Danocrine

  Generisk Danocrine

  Danazol 50/100/200mg

  Generic Danocrine affects the ovaries and pituitary gland and prevents the release of certain hormones in the body. It is used to treat endometriosis and fibrocystic breast disease. It is also used to prevent attacks of angioedema in people with an inherited form of this disorder.

  Mer info »
  kr 11.82
 • Dexone

  Generisk Dexone

  Dexamethasone 0.5mg

  Generic Dexone depresses formation, release, and activity of endogenous mediators of inflammation, including prostaglandins, kinins, histamine, liposomal enzymes, and complement expression. Also modifies the body's immune response.

  Mer info »
  kr 5.24
 • Dymista

  Generisk Dymista

  Azelastine/fluticasone 140mcg/50mcg

  Dymista nasal (för näsan) är ett kombinationsläkemedel som används för att behandla nasala symtom som nästäppa, nysning och rinnande näsa orsakade av säsongsallergier. Azelastine är en antihistamin som minskar effekterna av den naturliga kemiska histaminen i kroppen. Histamin kan producera nysning, klåda, vattna ögon och rinnande näsa. Fluticasone är en steroid som förhindrar frisättning av ämnen i kroppen som orsakar inflammation.

  Mer info »
  kr 282.81
 • Elocon

  Generisk Elocon

  Mometasone 5g

  Generic Elocon is used to treat the inflammation and itching caused by a number of skin conditions such as allergic reactions, eczema, and psoriasis.

  Mer info »
  kr 94.30
 • Flonase

  Generisk Flonase

  Fluticasone Nasal 50mcg

  Fluticasone nasal is used to treat nasal symptoms such as congestion, sneezing, and runny nose caused by seasonal or year-round allergies. Fluticasone nasal is for use in adults and children who are at least 2 years old.

  Mer info »
  kr 251.39
 • Optivar

  Generisk Optivar

  Azelastine 0.05% 15ml

  Optivar Ophthalmic används för att behandla kliande ögon som orsakas av allergier (allergisk konjunktivit). Azelastine tillhör en klass av läkemedel som kallas antihistaminer. Det fungerar genom att blockera vissa naturliga ämnen som kallas histaminer och som är ansvariga för allergiska symtom.


  Mer info »
  kr 65.92
 • Patanol

  Generisk Patanol

  Olopatadine Hcl 0.1% 5ml

  Generic Patanol is an antihistamine that reduces the natural chemical histamine in the body. Histamine can produce symptoms of itching or watery eyes. Generic Patanol is used to treat ocular (eye) symptoms of allergic conditions, such as inflammation, itching, watering, and burning.

  Mer info »
  kr 188.45
 • Periactin

  Generisk Periactin

  Cyproheptadine 4mg

  Generic Periactin is used to treat sneezing, runny nose, itching, watery eyes, hives, rashes, and other symptoms of allergies and the common cold.

  Mer info »
  kr 7.54
 • Phenergan

  Generisk Phenergan

  Promethazine 10/25mg

  Generisk Phenergan hörs till en grupp av läkemedel som kallas fenotiaziner. Det fungerar genom att ändra kemikaliernas åtgärder i mans hjärna. Prometazin (den aktiva ingrediensen) fungerar också som en antihistamin. Det blockerar effekterna av det naturligt förekommande kemiska histaminet i mans kropp. Phenergan används för att behandla allergysymtom som klåda, rinnande näsa, nysningar, kliande eller vattna ögon, nässelfeber och kliande hudutslag. Phenergan förhindrar också rörelsesjuka och behandlar illamående och kräkningar eller smärta efter en operation. Det används också som lugnande medel eller sömnhjälpmedel.

  Mer info »
  kr 3.14
 • Phenergan Syrup

  Generisk Phenergan Syrup

  Promethazine 100ml

  Generic Phenergan belongs to a group of drugs called phenothiazines. It works by changing the actions of chemicals in your brain. Promethazine (the active ingredient) also acts as an antihistamine. It blocks the effects of the naturally occurring chemical histamine in your body. Phenergan is used to treat allergy symptoms such as itching, runny nose, sneezing, itchy or watery eyes, hives, and itchy skin rashes. Phenergan also prevents motion sickness, and treats nausea and vomiting or pain after surgery. It is also used as a sedative or sleep aid.

  Mer info »
  kr 47.06
 • Rhinocort

  Generisk Rhinocort

  Budesonide 64mcg

  Generisk Rhinocort(Budesonide) är en nässpray som innehåller budesonid, en kortikosteroid. Det hindrar frigörandet av ämnen i kroppen som orsakar inflammation. Budosonide används för att bota nasala symtom som täppthet, nysningar och rinnande näsa orsakad av säsongsbunden eller åretrunt-allergi. Budesonid används också för att förhindra att nasala polyper återkommer efter kirurgisk avlägsning.

  Mer info »
  kr 282.83
 • Singulair

  Generisk Singulair

  Montelukast 4/5/10mg

  Generisk Singulair används för förebyggande av astma och långvarig behandling av astma. För vissa patienter är det också för att lindra rinnande näsa orsakas av allergi och för att förhindra astmaattacker efter fysisk ansträngning.

  Mer info »
  kr 8.25
 • Xyzal

  Generisk Xyzal

  Levocetirizine 5mg

  Generisk Xyzal är en antihistamin som används för att behandla diverse allergi symptom, till exempel urtikaria. Det kan även användas för att minska kliande utslag och exsem. Den senaste forskningen visar att levocetirizine minskar astmaattacker med upp till 70% hos barn 

  Mer info »
  kr 4.71
 • Zyrtec

  Generisk Zyrtec

  Cetirizine 5/10mg

  Generic Zyrtec is used to prevent or treat symptoms of hay fever and to treat cold or allergy symptoms such as sneezing, itching, watery eyes, or runny nose. It is also used to treat itching and swelling caused by chronic urticaria (hives).

  Mer info »
  kr 4.72

Land, språk och valuta

Vår fakturering är certifierad av:

Secure shopping certificates

Vitsord

   • Trust Pharmacy. Generic drugs & medical supplies.