Trusted-Tablets Pharmacy. ℞ Drugs & medical supplies. Alzheimera I Parkinsona

Trusted around the world pharmacy

 • Aricept

  Ogólny Aricept

  Donepezil 5/10mg

  Generic Aricept is used for treating dementia (eg, impairment of memory, judgment, and abstract thinking; changes in personality) in patients with Alzheimer disease.

  Więcej info »;
  zl 3.62
 • Artane

  Ogólny Artane

  Trihexyphenidyl 2mg

  Generic Artane is used to treat Parkinson's disease. By improving muscle control and reducing stiffness, this medicine allows more normal movements of the body as the disease symptoms are reduced.

  Więcej info »;
  zl 4.77
 • Azilect

  Ogólny Azilect

  Rasagiline 0.5/1mg

  Azilect jest inhibitorem B-monoaminooksydazy (MAO-B). Działa poprzez zwiększenie poziomów niektórych substancji chemicznych w mózgu. Azilect jest stosowany w leczeniu objawów choroby Parkinsona (jak sztywność, drżenie, skurcze, słaba kontrola nad mięśniami). Azilect jest czasami stosowany w połączeniu z innym lekiem o nazwie Lewodopa.

  Więcej info »;
  zl 4.07
 • Benadryl

  Ogólny Benadryl

  Diphenhydramine 25mg

  Kapsułka Benadryl z aktywną difenhydraminą jest środkiem antyhistaminowym, który zmniejsza działanie naturalnej histaminy chemicznej w organizmie. Histamina może powodować objawy takie jak kichanie, swędzenie, łzawienie oczu i katar. Benadryl stosuje się w leczeniu kichania, kataru, łzawiących oczu, pokrzywki, wysypki skórnej, swędzenia i innych objawów przeziębienia lub alergii. Benadryl stosuje się również w leczeniu choroby lokomocyjnej, jako środek nasenny oraz w leczeniu niektórych objawów choroby Parkinsona.

  Więcej info »;
  zl 1.63
 • Dostinex

  Ogólny Dostinex

  Cabergoline 0.25/0.5mg

  Generic Dostinex is used for treating disorders associated with high levels of the hormone prolactin, either due to tumors in the pituitary gland or to unknown causes.

  Więcej info »;
  zl 38.66
 • Eldepryl

  Ogólny Eldepryl

  Selegiline 5mg

  Generic Eldepryl is used for treating Parkinson disease. This medicine is taken with levodopa-carbidopa medicines.

  Więcej info »;
  zl 3.65
 • Exelon

  Ogólny Exelon

  Rivastigimine 1.5/3/4.5/6mg

  Generic Exelon is used for treating mild to moderate dementia (eg, impairment of memory or judgement, abstract thinking, changes in personality) in patients with Alzheimer disease or Parkinson disease.

  Więcej info »;
  zl 3.39
 • Kemadrin

  Ogólny Kemadrin

  Procyclidine 5mg

  Generic Kemadrin is used for treating Parkinson disease.

  Więcej info »;
  zl 3.65
 • Melatonin

  Ogólny Melatonin

  Melatonin 3mg

  Ludzie stosują melatoninę w celu uregulowania wewnętrznego zegara. Stosuje się go do łagodzenia jet lagu, do dostosowywania cyklów snu u osób, których codzienne godziny pracy zmieniają się (zaburzenia ze względu na zmienne godziny pracy), a także pomaganie osobom niewidomym w ustalaniu cyklu dziennego i nocnego. Melatonina jest również używana do leczenia bezsenności; zespołu opóźnionej fazy snu (DSPS); zaburzenia snu fazy REM (RBD); bezsenność związana z zaburzeniem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD); bezsenność z powodu niektórych leków na nadciśnienie zwanych beta-blokerami; zaburzenia snu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem, porażeniem mózgowym i niepełnosprawnością intelektualną. Jest również stosowany jako środek wspomagający sen po zaprzestaniu stosowania leków benzodiazepinowych oraz w celu zmniejszenia skutków ubocznych po rzuceniu palenia. Niektórzy ludzie stosują melatoninę w chorobie Alzheimera lub utracie pamięci (demencja), chorobie afektywnej dwubiegunowej, chorobie płuc zwanej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD), bezsenności spowodowanej lekami beta-blokerami, endometriozą, dzwonieniem w uszach, depresją lub sezonowym zaburzeniem afektywnym (SAD), łagodne zaburzenia psychiczne, niealkoholowa choroba wątroby, zespół chronicznego zmęczenia (CFS), fibromialgię, zespół niespokojnych nóg, chorobę zapalną zwaną sarkoidozą, schizofrenią, migreną i innymi bólami głowy, utratą wzroku związaną z wiekiem, łagodnym przerostem prostaty (BPH) zapalenie oskrzeli, zespół jelita drażliwego (IBS), utrata masy kostnej (osteoporoza), zaburzenia ruchowe zwane dyskretną dyskinezą (TD), kwas refluksowy, Helicobacter pylori (H. pylori), sprawność fizyczna, niepłodność, epilepsja, starzenie się, menopauza, zespół metaboliczny, do regeneracji po zabiegach chirurgicznych, pobudzenie spowodowane znieczuleniem, stresem, zaburzeniami ruchowymi mimowolnymi (dyskineza późna), zmiany tętna, tachykardia, delirium, zaburzenia kontrolowania oddawania moczu, ból żuchwy, zapalenie jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz w celu antykoncepcyjnym.

  Więcej info »;
  zl 1.81
 • Mirapex

  Ogólny Mirapex

  Pramipexole 0.125/0.25/0.5/1mg

  Generic Mirapex has some of the same effects as a chemical called dopamine, which occurs naturally in your body. Low levels of dopamine in the brain are associated with Parkinson's disease. Pramipexole tablets are used to treat signs and symptoms of Parkinson's disease and for the treatment of Restless Legs Syndrome (RLS)

  Więcej info »;
  zl 2.26
 • Namenda

  Ogólny Namenda

  Memantine 5/10mg

  Generic Namenda reduces the actions of chemicals in the brain that may contribute to the symptoms of Alzheimer's disease. Generic Namenda is used to treat moderate to severe dementia of the Alzheimer's type.

  Więcej info »;
  zl 3.05
 • Namzaric

  Namzaric

  Donezepil And Memantine 5mg + 5mg

  Namzaric zawierające kombinację donepezilu oraz memantyn. Donepezil stosowany w leczeniu objawów otępienia, wskazaniem do stosowania leku są zaburzenia poznawcze w przebiegu otępienia w chorobie Alzheimera, otępienia mieszanego. Memantyna stosowany jako lek prokognitywny. Znajduje zastosowanie w leczeniu otępienia w przebiegu choroby Alzheimera. Namzaric jest wskazany do do leczenia umiarkowanych i ciężkich postaci choroby Alzheimera.

  Więcej info »;
  zl 7.24
 • Nootropil

  Ogólny Nootropil

  Piracetam 400/800mg

  Generic Nootropil jest środkiem nootropowym tj. psychotropowym lekiem, który poprawi bezpośrednio efektywność wyższych funkcji mózgu zaangażowanych w procesy poznawcze, takie jak te związane z uczeniem się, pamięcią, myśleniem i świadomością, zarówno w sytuacjach normalnych jak i rzadkich, przy czym nie jest uspokający z psychostymulantem.

  Więcej info »;
  zl 4.07
 • Parlodel

  Ogólny Parlodel

  Bromocriptine 2.5mg

  Generic Parlodel is used for treating Parkinson disease, certain conditions caused by too much prolactin in the blood (eg, excessive or abnormal breast milk production), certain menstrual problems or abnormally large growth of certain body parts (acromegaly).

  Więcej info »;
  zl 6.11
 • Reminyl

  Ogólny Reminyl

  Galantamine 4/8mg

  Generic Reminyl improves the function of nerve cells in the brain. It works by preventing the breakdown of a chemical called acetylcholine (ah see til KO leen). People with dementia usually have lower levels of this chemical, which is important for the processes of memory, thinking, and reasoning. Galantamine is used to treat mild to moderate dementia caused by Alzheimer's disease. Galantamine may also be used for purposes not listed in this medication guide.

  Więcej info »;
  zl 6.11
 • Requip

  Ogólny Requip

  Ropinirole 0.25/0.5/1/2mg

  Generic Requip is used for treating Parkinson disease and restless leg syndrome (RLS).

  Więcej info »;
  zl 2.71
 • Sinemet

  Ogólny Sinemet

  Carbidopa - Levodopa 10mg + 100/25mg + 100/25mg + 250mg

  Generic Sinemet is used for treating symptoms associated with Parkinson disease and parkinsonism-like symptoms caused by other conditions.

  Więcej info »;
  zl 2.34
 • Sinemet Cr

  Sinemet CR

  Carbidopa - Levodopa 50mg + 200mg

  Generic Sinemet Controlled-Release is used for treating symptoms associated with Parkinson disease and parkinsonism-like symptoms caused by other conditions.

  Więcej info »;
  zl 3.89
 • Stalevo

  Ogólny Stalevo

  Carbidopa - Levodopa - Entacapone 25mg + 100mg + 200mg

  LEVODOPA is converted to a chemical called dopamine (DOE pa meen) in the brain. Symptoms of Parkinson's disease may be caused by low levels of dopamine in the brain. CARBIDOPA helps prevent the breakdown of levodopa before it can reach the brain and take effect. ENTACAPONE increases levels of levodopa in the body. The combination of carbidopa, entacapone, and levodopa is used to treat Parkinson symptoms such as muscle stiffness, tremors, spasms, and poor muscle control.

  Więcej info »;
  zl 4.07
 • Symmetrel

  Ogólny Symmetrel

  Amantadine 100mg

  Generic Symmetrel is an antiviral. It is used to prevent or treat certain influenza (flu) infections (type A). It may be given alone or along with flu shots. Generic Symmetrel will not work for colds, other types of flu or other virus infections. This medicine is also used to treat Parkinson's disease and other movement disorders.

  Więcej info »;
  zl 4.52

Kraj, język i waluta

Nasze płatności są poświadczane przez:

Secure shopping certificates

Świadectwa

   • Trust Pharmacy. Generic drugs & medical supplies.