Trusted-Tablets Pharmacy. ℞ Drugs & medical supplies. Alzheimerova A Parkinsonova

Trusted around the world pharmacy

 • Aricept

  Genericky Aricept

  Donepezil 5/10mg

  Generic Aricept is used for treating dementia (eg, impairment of memory, judgment, and abstract thinking; changes in personality) in patients with Alzheimer disease.

  Více info »
  Kč 20.97
 • Artane

  Genericky Artane

  Trihexyphenidyl 2mg

  Generic Artane is used to treat Parkinson's disease. By improving muscle control and reducing stiffness, this medicine allows more normal movements of the body as the disease symptoms are reduced.

  Více info »
  Kč 27.63
 • Azilect

  Genericky Azilect

  Rasagiline 0.5/1mg

  Azilect je inhibitor monoaminooxidázy typu B (MAO-B). Jeho účinek je založen na zvýšení obsahu určitých chemických látek v mozku. Azilect se používá k léčbě příznaku Parkinsonovy choroby (ztuhlost, třes, křeče, neschopnost svalové kontroly). Azilect se někdy používá v kombinaci s prostředkem levodopa.

  Více info »
  Kč 23.59
 • Benadryl

  Genericky Benadryl

  Diphenhydramine 25mg

  Benadryl kapsle s aktivním difenhydraminem je antihistaminikum, které snižuje účinky přírodního chemického histaminu v těle. Histamin může vyvolat příznaky kýchání, svědění, slzení a rýmy. Přípravek Benadryl se používá k léčbě kýchání, rýmy, slzení, kopřivky, kožní vyrážky, svědění a dalších příznaků nachlazení nebo alergie. Přípravek Benadryl se také používá k léčbě nevolnosti, vyvolání spánku a k léčbě některých příznaků Parkinsonovy nemoci.

  Více info »
  Kč 9.43
 • Dostinex

  Genericky Dostinex

  Cabergoline 0.25/0.5mg

  Generic Dostinex is used for treating disorders associated with high levels of the hormone prolactin, either due to tumors in the pituitary gland or to unknown causes.

  Více info »
  Kč 224.10
 • Eldepryl

  Genericky Eldepryl

  Selegiline 5mg

  Generic Eldepryl is used for treating Parkinson disease. This medicine is taken with levodopa-carbidopa medicines.

  Více info »
  Kč 21.16
 • Exelon

  Genericky Exelon

  Rivastigimine 1.5/3/4.5/6mg

  Generic Exelon is used for treating mild to moderate dementia (eg, impairment of memory or judgement, abstract thinking, changes in personality) in patients with Alzheimer disease or Parkinson disease.

  Více info »
  Kč 19.66
 • Kemadrin

  Genericky Kemadrin

  Procyclidine 5mg

  Generic Kemadrin is used for treating Parkinson disease.

  Více info »
  Kč 21.16
 • Melatonin

  Genericky Melatonin

  Melatonin 3mg

  Lidé používají melatonin k nastavení vnitřních hodin těla. Používá se k léčbě pásmové nemoci, pro úpravu cyklů spánku-bdění u lidí při směnném provozu a pro pomoc slepým lidem při vytváření denního a nočního cyklu. Melatonin se také používá k léčbě takových onemocnění, jako jsou neschopnost usnout (nespavost); syndrom opožděné fáze spánku (DSPS); porucha chování v REM spánku (RBD); nespavost spojená s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD); nespavost způsobená některými léky s vysokým krevním tlakem nazývanými beta-blokátory; a problémy se spánkem u dětí s vývojovými poruchami, včetně autismu, mozkové obrny a mentálním postižením. Používá se také jako pomoc při spánku po přerušení užívání benzodiazepinových léků a ke snížení nežádoucích účinků při odvykání kouření. Někteří lidé užívají melatonin pro Alzheimerovu chorobu nebo ztrátu paměti (demence), bipolární poruchu, onemocnění plic nazývanou chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), nespavost způsobená beta-blokátory, endometrióza, zvonění v uších, deprese nebo sezónní afektivní porucha (SAD), mírné mentální poruchy, nealkoholické jaterní onemocnění, chronický únavový syndrom (CFS), fibromyalgie, syndrom neklidných nohou, zánětlivé onemocnění zvané sarkoidóza, schizofrenie, migréna a jiné bolesti hlavy, s věkem související ztráta zraku, benigní hyperplazie prostaty (BPH), syndrom dráždivého tračníku (IBS), ztráta kostní hmoty (osteoporóza), pohybová porucha nazývaná tardivní dyskineze (TD), gastroezofageální reflux, Helicobacter pylori (H. pylori), neplodnost, epilepsie, stárnutí, menopauza, metabolický syndrom, zotavení po operaci, agitovanost způsobená anestezií, stres, nedobrovolná pohybová porucha (tardivní dyskineze), změny srdeční frekvence při pohybu (syndrom posturální tachykardie), delirium, neschopnost kontrolovat močení, bolesti čelistí, zánětlivé onemocnění střev (ulcerózní kolitida) a jako antikoncepce.

  Více info »
  Kč 10.48
 • Mirapex

  Genericky Mirapex

  Pramipexole 0.125/0.25/0.5/1mg

  Generic Mirapex has some of the same effects as a chemical called dopamine, which occurs naturally in your body. Low levels of dopamine in the brain are associated with Parkinson's disease. Pramipexole tablets are used to treat signs and symptoms of Parkinson's disease and for the treatment of Restless Legs Syndrome (RLS)

  Více info »
  Kč 13.10
 • Namenda

  Genericky Namenda

  Memantine 5/10mg

  Generic Namenda reduces the actions of chemicals in the brain that may contribute to the symptoms of Alzheimer's disease. Generic Namenda is used to treat moderate to severe dementia of the Alzheimer's type.

  Více info »
  Kč 17.69
 • Namzaric

  Namzaric

  Donezepil And Memantine 5mg + 5mg

  Přípravek Namzaric obsahuje kombinaci účinných látek donepezil a memantin. Donepezil zlepšuje funkci nervových buněk v mozku. Působí tak, že zabraňuje odbourávání chemické látky nazývané acetylcholin. Tato látka je důležitá pro správné fungování paměti a procesů myšlení a uvažování. Lidé trpící demencí obvykle mají nízkou hladinu této látky. Memantin omezuje působení chemických látek v mozku, které by mohly zapříčiňovat vznik Alzheimerovy choroby. Namzaric se používá k léčbě středně závažných a závažných forem demence Alzheimerova typu.

  Více info »
  Kč 41.94
 • Nootropil

  Genericky Nootropil

  Piracetam 400/800mg

  Generic Nootropil je psychotropní látka, který je psychotropní látkou, který přímo zvyšuje účinnost vyšších funkcí mozku zapojených do kognitivních procesů, kognitivní procesy, jako jsou ty spojené s učení, pamětí, myšlení a uvědomění, jak v běžných situacích a vzácných, a není to uklidňující psychostimulant.

  Více info »
  Kč 23.59
 • Parlodel

  Genericky Parlodel

  Bromocriptine 2.5mg

  Generic Parlodel is used for treating Parkinson disease, certain conditions caused by too much prolactin in the blood (eg, excessive or abnormal breast milk production), certain menstrual problems or abnormally large growth of certain body parts (acromegaly).

  Více info »
  Kč 37.85
 • Reminyl

  Genericky Reminyl

  Galantamine 4/8mg

  Generic Reminyl improves the function of nerve cells in the brain. It works by preventing the breakdown of a chemical called acetylcholine (ah see til KO leen). People with dementia usually have lower levels of this chemical, which is important for the processes of memory, thinking, and reasoning. Galantamine is used to treat mild to moderate dementia caused by Alzheimer's disease. Galantamine may also be used for purposes not listed in this medication guide.

  Více info »
  Kč 35.39
 • Requip

  Genericky Requip

  Ropinirole 0.25/0.5/1/2mg

  Generic Requip is used for treating Parkinson disease and restless leg syndrome (RLS).

  Více info »
  Kč 15.73
 • Sinemet

  Genericky Sinemet

  Carbidopa - Levodopa 10mg + 100/25mg + 100/25mg + 250mg

  Generic Sinemet is used for treating symptoms associated with Parkinson disease and parkinsonism-like symptoms caused by other conditions.

  Více info »
  Kč 13.55
 • Sinemet Cr

  Sinemet CR

  Carbidopa - Levodopa 50mg + 200mg

  Generic Sinemet Controlled-Release is used for treating symptoms associated with Parkinson disease and parkinsonism-like symptoms caused by other conditions.

  Více info »
  Kč 22.57
 • Stalevo

  Genericky Stalevo

  Carbidopa - Levodopa - Entacapone 25mg + 100mg + 200mg

  LEVODOPA is converted to a chemical called dopamine (DOE pa meen) in the brain. Symptoms of Parkinson's disease may be caused by low levels of dopamine in the brain. CARBIDOPA helps prevent the breakdown of levodopa before it can reach the brain and take effect. ENTACAPONE increases levels of levodopa in the body. The combination of carbidopa, entacapone, and levodopa is used to treat Parkinson symptoms such as muscle stiffness, tremors, spasms, and poor muscle control.

  Více info »
  Kč 23.59
 • Symmetrel

  Genericky Symmetrel

  Amantadine 100mg

  Generic Symmetrel is an antiviral. It is used to prevent or treat certain influenza (flu) infections (type A). It may be given alone or along with flu shots. Generic Symmetrel will not work for colds, other types of flu or other virus infections. This medicine is also used to treat Parkinson's disease and other movement disorders.

  Více info »
  Kč 26.22

Země, jazyk a měna

Náš platební program je certifikovaný:

Secure shopping certificates

Reference

   • Trust Pharmacy. Generic drugs & medical supplies.