Trusted-Tablets Pharmacy. ℞ Drugs & medical supplies. Alzheimers Og Parkinsons

Trusted around the world pharmacy

 • Aricept

  Generisk Aricept

  Donepezil 5/10mg

  Aricept is used for treating dementia (eg, impairment of memory, judgment, and abstract thinking; changes in personality) in patients with Alzheimer disease.

  Mer info »
  kr 7.57
 • Artane

  Generisk Artane

  Trihexyphenidyl 2mg

  Artane is used to treat Parkinson's disease. By improving muscle control and reducing stiffness, this medicine allows more normal movements of the body as the disease symptoms are reduced.

  Mer info »
  kr 9.97
 • Azilect

  Generisk Azilect

  Rasagiline 0.5/1mg

  Azilect er en monominoksidase-B-hemmer (MAO-B). Det virker ved å øke nivåene av visse kjemikalier i hjernen. Azilect brukes for å behandle symptomene på Parkinsons sykdom (stivhet, skjelving, spasmer, dårlig muskelkontroll). Azilect brukes noen ganger med et annet legemiddel kalt levedopa.

  Mer info »
  kr 8.51
 • Benadryl

  Generisk Benadryl

  Diphenhydramine 25mg

  Benadryl kapsler med aktiv diphenhydramine inneholder antihistamin som aktivstoff som reduserer effekter av naturlig histamin i kroppen. Histamin kan forårsake symptomer som nysing, kløe, rennende nese og øyne. Benadryl er brukt til å behandle nysing, rennende nese og øyne, elveblest, hudutslett, kløe og andre symptomer på forkjølelse og allergi. Benadryl er også brukt til behandling av bevegelsessykdom, til å indusere søvn og behandle visse symptomer på Parkinsons sykdom.

  Mer info »
  kr 3.40
 • Dostinex

  Generisk Dostinex

  Cabergoline 0.25/0.5mg

  Dostinex is used for treating disorders associated with high levels of the hormone prolactin, either due to tumors in the pituitary gland or to unknown causes.

  Mer info »
  kr 80.84
 • Eldepryl

  Generisk Eldepryl

  Selegiline 5mg

  Eldepryl is used for treating Parkinson disease. This medicine is taken with levodopa-carbidopa medicines.

  Mer info »
  kr 7.63
 • Exelon

  Generisk Exelon

  Rivastigimine 1.5/3/4.5/6mg

  Exelon is used for treating mild to moderate dementia (eg, impairment of memory or judgement, abstract thinking, changes in personality) in patients with Alzheimer disease or Parkinson disease.

  Mer info »
  kr 7.09
 • Kemadrin

  Generisk Kemadrin

  Procyclidine 5mg

  Kemadrin is used for treating Parkinson disease.

  Mer info »
  kr 7.63
 • Melatonin

  Generisk Melatonin

  Melatonin 3mg

  Folk bruker melatonin til å justere kroppens indre klokke. Det brukes til å behandle jetlag, kontrollere døgnrytmer hos personer som jobber med skiftende arbeidstid (har skiftarbeidsforstyrrelse), og til å hjelpe blinde pasienter etablere en lys-mørkesyklusen. Melatonin brukes også for søvnløshet (insomni); forsinket søvnfase syndrom (DSPS); RBD (REM sleep Behaviour Disorder, eller parasomni); søvnløshet assosiert med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder eller hyperkinetisk forstyrrelse); søvnløshet forårsaket av visse høyt blodtrykk medisiner kalt betablokkere; og søvnproblemer hos barn med utviklingsforstyrrelser, inkludert autisme, cerebral parese og intellektuelle funksjonshemminger. Det brukes også som søvnmiddel etter avsluttet behandling med benzodiazepin og for å redusere bivirkninger ved røykeslutt. Noen bruker melatonin ved Alzheimers sykdom eller hukommelsestap (demens), bipolar lidelse, en lungesykdom kalt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), søvnløshet forårsaket av betablokkere, endometriose, tinnitus, sesongavhengig depresjon (SAD), mild sinnslidelse, ikke-alkoholrelatert leversykdom, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi, rastløse bein (urolige bein), en immunsykdom kalt sarkoidose, schizofreni, migrene og andre hodepine, aldersrelatert synstap, godartet prostataforstørrelse (BPH), irritabel tykktarm (IBS), benskjørhet (lav benmasse eller osteoporose), en motorisk forstyrrelse kalt tardiv dyskinesi (TD), gastroøsofageal refluks, Helicobacter pylori (H. pylori), treningsytelse, infertilitet, epilepsi, eldring, ved menopause, metabolsk syndrom, for gjenoppretting etter operasjon, sinnsbevegelse forårsaket av anestesi, stress, endringer i hjertefrekvens ved overgang fra liggende til stående stilling (postural tachycardia syndrome), ufrivillig vannlating, kjeve smerter, inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt) og for prevensjon.

  Mer info »
  kr 3.78
 • Mirapex

  Generisk Mirapex

  Pramipexole 0.125/0.25/0.5/1mg

  Mirapex has some of the same effects as a chemical called dopamine, which occurs naturally in your body. Low levels of dopamine in the brain are associated with Parkinson's disease. Pramipexole tablets are used to treat signs and symptoms of Parkinson's disease and for the treatment of Restless Legs Syndrome (RLS)

  Mer info »
  kr 4.73
 • Namenda

  Generisk Namenda

  Memantine 5/10mg

  Namenda reduces the actions of chemicals in the brain that may contribute to the symptoms of Alzheimer's disease. Namenda is used to treat moderate to severe dementia of the Alzheimer's type.

  Mer info »
  kr 6.38
 • Namzaric

  Namzaric

  Donezepil And Memantine 5mg + 5mg

  Namzaric inneholder en kombinasjon av donepezil og memantin. Donepezil forbedrer funksjonen av nerveceller i hjernen. Det virker ved å hindre nedbryting av et kjemikalie som kalles acetylkolin. Personer med demens har som regel lavere nivåer av dette stoffet, som er viktig for prosesser av hukommelse, tenkning, og resonnement. Memantin reduserer virkning av kjemikaliene i hjernen som kan bidra til symptomene på Alzheimers sykdom. Namzaric brukes til å behandle moderat til alvorlig demens av Alzheimers type.

  Mer info »
  kr 15.13
 • Nootropil

  Generisk Nootropil

  Piracetam 400/800mg

  Generisk Nootropil er et nootropikum, altså et psykotropt middel som direkte påvirker effektiviteten i de øvre encefalopatiske funksjoner i hjernen som en del av kognitive prosesser herunder læring, hukommelse, tankevirksomhet og bevissthet, både i normale og reduserte situasjoner, uten at det oppleves som en sedativ stimulans for psyken.

  Mer info »
  kr 8.51
 • Parlodel

  Generisk Parlodel

  Bromocriptine 2.5mg

  Parlodel is used for treating Parkinson disease, certain conditions caused by too much prolactin in the blood (eg, excessive or abnormal breast milk production), certain menstrual problems or abnormally large growth of certain body parts (acromegaly).

  Mer info »
  kr 12.77
 • Reminyl

  Generisk Reminyl

  Galantamine 4/8mg

  Reminyl improves the function of nerve cells in the brain. It works by preventing the breakdown of a chemical called acetylcholine (ah see til KO leen). People with dementia usually have lower levels of this chemical, which is important for the processes of memory, thinking, and reasoning. Galantamine is used to treat mild to moderate dementia caused by Alzheimer's disease. Galantamine may also be used for purposes not listed in this medication guide.

  Mer info »
  kr 12.77
 • Requip

  Generisk Requip

  Ropinirole 0.25/0.5/1/2mg

  Requip is used for treating Parkinson disease and restless leg syndrome (RLS).

  Mer info »
  kr 5.67
 • Sinemet

  Generisk Sinemet

  Carbidopa - Levodopa 10mg + 100/25mg + 100/25mg + 250mg

  Sinemet is used for treating symptoms associated with Parkinson disease and parkinsonism-like symptoms caused by other conditions.

  Mer info »
  kr 4.89
 • Sinemet Cr

  Sinemet CR

  Carbidopa - Levodopa 50mg + 200mg

  Sinemet Controlled-Release is used for treating symptoms associated with Parkinson disease and parkinsonism-like symptoms caused by other conditions.

  Mer info »
  kr 8.14
 • Stalevo

  Generisk Stalevo

  Carbidopa - Levodopa - Entacapone 25mg + 100mg + 200mg

  LEVODOPA is converted to a chemical called dopamine (DOE pa meen) in the brain. Symptoms of Parkinson's disease may be caused by low levels of dopamine in the brain. CARBIDOPA helps prevent the breakdown of levodopa before it can reach the brain and take effect. ENTACAPONE increases levels of levodopa in the body. The combination of carbidopa, entacapone, and levodopa is used to treat Parkinson symptoms such as muscle stiffness, tremors, spasms, and poor muscle control.

  Mer info »
  kr 8.51
 • Symmetrel

  Generisk Symmetrel

  Amantadine 100mg

  Symmetrel is an antiviral. It is used to prevent or treat certain influenza (flu) infections (type A). It may be given alone or along with flu shots. Symmetrel will not work for colds, other types of flu or other virus infections. This medicine is also used to treat Parkinson's disease and other movement disorders.

  Mer info »
  kr 9.46

Land, språk og valuta

Vår betalingsløsning er sertifisert av:

Secure shopping certificates

Tilbakemeldinger

 • Jeg mottok bestillingen alt var i orden og pillene virker kongebra. Dama takker dere, jeg takker dere, senga takker dere, rommet, laknene osv....... - Stian

  • Trust Pharmacy. Generic drugs & medical supplies.