Trusted-Tablets Pharmacy. ℞ Drugs & medical supplies. Antiallergikum

Trusted around the world pharmacy

 • Acular

  Generisk Acular

  Ketorolac Tromethamine 0.5% 5ml

  Acular relieves the itchy eyes brought on by seasonal allergies. It is also prescribed to reduce inflammation after cataracts have been removed from the eyes.

  Mer info »
  kr 42.77
 • Allegra

  Generisk Allegra

  Fexofenadine 30/120/180mg

  Allegra is used for treating seasonal allergy symptoms such as sneezing, runny nose, itchy throat, or itchy, watery eyes. It is also used to treat hives and skin itching.

  Mer info »
  kr 6.06
 • Antivert

  Generisk Antivert

  Meclizine 25mg

  Antivert is used to treat or prevent nausea, vomiting, and dizziness caused by motion sickness. It is also used to treat symptoms of vertigo (dizziness or spinning sensation) caused by disease that affects your inner ear.

  Mer info »
  kr 8.55
 • Aristocort

  Generisk Aristocort

  Triamcinolone 4mg

  Aristocort reduces the actions of chemicals in the body that cause inflammation, redness, and swelling. It is used to treat the inflammation caused by a number of conditions such as allergic reactions, eczema, and psoriasis.

  Mer info »
  kr 8.27
 • Atarax

  Generisk Atarax

  Hydroxyzine 10/25mg

  Generisk Atarax brukes mot angst, som beroligende middel før og etter generell anestesi og mot kløe ved noen allergitilstander, samt allergiutslett og kontaktdermatitt. HYDROKSYXIN (som aktiv komponent) er antihistamin. Legemmiddelet brukes mot allergisymptomer og ikke allergi. Det brukes også mot partialtrykk. Legemiddelet kan brukes med andre legemidler for bedøving før kirurgisk inngrep.

  Mer info »
  kr 5.94
 • Benadryl

  Generisk Benadryl

  Diphenhydramine 25mg

  Benadryl kapsler med aktiv diphenhydramine inneholder antihistamin som aktivstoff som reduserer effekter av naturlig histamin i kroppen. Histamin kan forårsake symptomer som nysing, kløe, rennende nese og øyne. Benadryl er brukt til å behandle nysing, rennende nese og øyne, elveblest, hudutslett, kløe og andre symptomer på forkjølelse og allergi. Benadryl er også brukt til behandling av bevegelsessykdom, til å indusere søvn og behandle visse symptomer på Parkinsons sykdom.

  Mer info »
  kr 3.42
 • Bepreve

  Generisk Bepreve

  Bepotastine 1.50% 5ml

  Bepreve (bepotastine) is an antihistamine eye drop that helps reduce the amount of the natural chemical histamine. Histamine can produce symptoms of itching or watery eyes. Bepreve is used to treat itchy eyes caused by allergies. This medicine should not be used to treat eye discomfort caused by wearing contact lenses.ntact lenses.

  Mer info »
  kr 256.51
 • Clarinex

  Generisk Clarinex

  Desloratadine 5mg

  Clarinex is used for treating the symptoms of allergic conditions (watery eyes, runny nose, itching eyes, sneezing, hives).

  Mer info »
  kr 9.83
 • Claritin

  Generisk Claritin

  Loratadine 10mg

  Claritin is used for relieving symptoms of seasonal allergies such as runny nose, sneezing, itchy, watery eyes or itching of the nose and throat.

  Mer info »
  kr 9.05
 • Cortaid

  Generisk Cortaid

  Hydrocortisone 1% 15g

  Cortaidkrem er et topikalt steroid. Det reduserer handlingene til kjemikalier i kroppen som forårsaker betennelse. Kortaidkrem bruker for å behandle betennelse av huden forårsaket av en rekke tilstander som allergiske reaksjoner, eksem eller psoriasis. Det er mange merker og former av kortaidkrem tilgjengelig og ikke alle merker er ført opp i denne brosjyren.

  Mer info »
  kr 128.21
 • Danocrine

  Generisk Danocrine

  Danazol 50/100/200mg

  Danocrine affects the ovaries and pituitary gland and prevents the release of certain hormones in the body. It is used to treat endometriosis and fibrocystic breast disease. It is also used to prevent attacks of angioedema in people with an inherited form of this disorder.

  Mer info »
  kr 10.72
 • Dexone

  Generisk Dexone

  Dexamethasone 0.5mg

  Dexone depresses formation, release, and activity of endogenous mediators of inflammation, including prostaglandins, kinins, histamine, liposomal enzymes, and complement expression. Also modifies the body's immune response.

  Mer info »
  kr 4.75
 • Elocon

  Generisk Elocon

  Mometasone 5g

  Elocon is used to treat the inflammation and itching caused by a number of skin conditions such as allergic reactions, eczema, and psoriasis.

  Mer info »
  kr 85.53
 • Flonase

  Generisk Flonase

  Fluticasone Nasal 50mcg

  Fluticasone nasal is used to treat nasal symptoms such as congestion, sneezing, and runny nose caused by seasonal or year-round allergies. Fluticasone nasal is for use in adults and children who are at least 2 years old.

  Mer info »
  kr 228.01
 • Patanol

  Generisk Patanol

  Olopatadine Hcl 0.1% 5ml

  Patanol is an antihistamine that reduces the natural chemical histamine in the body. Histamine can produce symptoms of itching or watery eyes. Patanol is used to treat ocular (eye) symptoms of allergic conditions, such as inflammation, itching, watering, and burning.

  Mer info »
  kr 170.92
 • Periactin

  Generisk Periactin

  Cyproheptadine 4mg

  Periactin is used to treat sneezing, runny nose, itching, watery eyes, hives, rashes, and other symptoms of allergies and the common cold.

  Mer info »
  kr 6.84
 • Phenergan

  Generisk Phenergan

  Promethazine 10/25mg

  Generisk Phenergan tilhører en gruppe legemidler kalt fenotiaziner. Det fungerer ved å endre funksjonen av kjemikalier i hjernen. Prometazin (virkestoffet) virker også som antihistamin. Det blokkerer virkningen av det naturlig forekommende kjemiske histaminet i kroppen. Phenergan brukes til å behandle symptomer på allergi som kløe, rennende nese, nysing, kløende eller vannete øyne, elveblest og kløende hudutslett. Phenergan forhindrer også bevegelsessykdom og behandler kvalme og oppkast eller smerter etter kirurgi. Det brukes også som beroligende eller sovemiddel.

  Mer info »
  kr 2.85
 • Phenergan Syrup

  Generisk Phenergan Syrup

  Promethazine 100ml

  Phenergan belongs to a group of drugs called phenothiazines. It works by changing the actions of chemicals in your brain. Promethazine (the active ingredient) also acts as an antihistamine. It blocks the effects of the naturally occurring chemical histamine in your body. Phenergan is used to treat allergy symptoms such as itching, runny nose, sneezing, itchy or watery eyes, hives, and itchy skin rashes. Phenergan also prevents motion sickness, and treats nausea and vomiting or pain after surgery. It is also used as a sedative or sleep aid.

  Mer info »
  kr 42.68
 • Rhinocort

  Generisk Rhinocort

  Budesonide 64mcg

  Rhinocort is a nasal spray containing budesonide, a corticosteroid. It prevents the release of substances in the body that cause inflammation. Budesonide is used to treat nasal symptoms such as congestion, sneezing, and runny nose caused by seasonal or year-round allergies.

  Mer info »
  kr 256.52
 • Singulair

  Generisk Singulair

  Montelukast 4/5/10mg

  Singulair is used for prevention and long-term treatment of asthma. It is also used in certain patients to relieve runny nose caused by allergy and to prevent asthma attacks caused by exercise.

  Mer info »
  kr 7.48
 • Xyzal

  Generisk Xyzal

  Levocetirizine 5mg

  Generisk Xyzal er et antihistamin som brukes til behandling av allergisymptomer og kronisk elveblest. Det brukes også til å hjelpe redusere kløende hudutslett og elveblest. Nyeste forskning viser at levocetirizin reduserer astmaanfall med 70 % hos barn.

  Mer info »
  kr 4.27
 • Zyrtec

  Generisk Zyrtec

  Cetirizine 5/10mg

  Zyrtec is used to prevent or treat symptoms of hay fever and to treat cold or allergy symptoms such as sneezing, itching, watery eyes, or runny nose. It is also used to treat itching and swelling caused by chronic urticaria (hives).

  Mer info »
  kr 4.28

Land, språk og valuta

Vår betalingsløsning er sertifisert av:

Secure shopping certificates

Tilbakemeldinger

 • Takk for at dere tok kontakt, Jeg har mottatt pillene og har også hatt anledning til å bruke dem. Jeg er svært fornøyd, kan vel også si at det gjelder kjæresten min.
  Takk - RH

  • Trust Pharmacy. Generic drugs & medical supplies.