Trusted-Tablets Pharmacy. ℞ Drugs & medical supplies. Antidepressiva

Trusted around the world pharmacy

 • Priligy

  Generisk Priligy

  Dapoxetine 30/60/90mg

  Generisk Priligy används för att behandla för tidig sädesavgång.

  Mer info »
  kr 18.86
 • Anafranil

  Generisk Anafranil

  Clomipramine 10/25/50mg

  Generic Anafranil is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD).

  Mer info »
  kr 6.81
 • Aventyl

  Generisk Aventyl

  Nortriptyline 25mg

  Generic Aventyl is prescribed for the relief of symptoms of depression. It is one of the drugs known as tricyclic antidepressants.

  Mer info »
  kr 9.11
 • Aygestin

  Generisk Aygestin

  Norethindrone Acetate 5mg

  Generic Aygestin is used for treating certain menstrual problems or uterine problems (eg, abnormal bleeding, endometriosis).

  Mer info »
  kr 7.65
 • Celexa

  Generisk Celexa

  Citalopram Hydrobromide 20mg

  Generic Celexa anvands for behandling av depression.

  Mer info »
  kr 9.38
 • Cymbalta

  Generisk Cymbalta

  Duloxetine 20/30/40/60mg

  Generic Cymbalta is used for treating depression and generalized anxiety disorder. It is also used for managing pain caused by fibromyalgia and diabetic peripheral neuropathy (DPNP).

  Mer info »
  kr 9.02
 • Desyrel

  Generisk Desyrel

  Trazodone 25/50/100mg

  Generisk Desyrel anvands pa behandling av depression. Det kan ocksa anvandas for lindring av ett angestsyndrom (t.ex. somnloshet, spanning), kronisk smarta. Generisk Desyrel ar en tetracyclic antidepressiva. Det ar tankt att oka aktiviteten hos ett av h

  Mer info »
  kr 6.42
 • Dosulepin

  Generisk Dosulepin

  Dosulepin 25/50/75mg

  Dosulepin tillhör en grupp läkemedel som kallas antidepressiva medel. Dosulepin används för att behandla depression och kan också bidra till att minska känsla av ångest. Detta läkemedel kommer endast att användas när andra läkemedel har visat sig vara ineffektiva. 


  Mer info »
  kr 6.02
 • Effexor Xr

  Effexor XR

  Venlafaxine 37.5/75/150mg

  Generic Effexor Extended-Release is used for treating depression, panic disorder, generalized or social anxiety disorder.

  Mer info »
  kr 7.33
 • Elavil

  Generisk Elavil

  Amitriptyline 10/25/50/75mg

  Generic Elavil is prescribed for the relief of symptoms of mental depression. It is a member of the group of drugs called tricyclic antidepressants.

  Mer info »
  kr 7.54
 • Fluoxetine

  Fluoxetine

  Fluoxetine 10/20/40/60mg

  Fluoxetin är ett selektivt serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och ett antidepressivt medel. Det är inte helt klart än hur detta medel fungerar. Man tycker att det positivt påverkar kommunikationen mellan nervceller i centrala nervsystemet och/eller återställer hjärnans kemiska balans. Fluoxetin används för att behandla stora depressiva störningar, bulimia nervosa (en ätstörning) tvångssyndrom (OCD), panikstörning och premenstruell dysforisk störning (PMDS). Fluoxetin används ibland tillsammans med ett annat läkemedel som kallas olanzapin (Zyprexa) för att behandla depression orsakad av bipolär sjukdom (manisk depression). Denna kombination används också för att behandla depression efter att minst 2 andra läkemedel redan har testats utan framgångsrik behandling av symtom.

  Mer info »
  kr 4.71
 • Lexapro

  Generisk Lexapro

  Escitalopram 5/10/20mg

  Generic Lexapro används för att behandla depression och generaliserat ångestsyndrom.

  Mer info »
  kr 7.52
 • Luvox

  Generisk Luvox

  Fluvoxamine 50/100mg

  Generic Luvox is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). It is used for treating social anxiety disorder or obsessive-compulsive disorder (OCD).

  Mer info »
  kr 12.20
 • Melatonin

  Generisk Melatonin

  Melatonin 3mg

  Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll.

  Mer info »
  kr 4.19
 • Pamelor

  Generisk Pamelor

  Nortriptyline 25mg

  Generic Pamelor is in a group of drugs called tricyclic antidepressants. It is used for treating depression.

  Mer info »
  kr 8.25
 • Paxil

  Generisk Paxil

  Paroxetine 10/20/30/40mg

  Generisk Paxil används för behandling av depression eller tvångssyndrom (OCD). Den kan användas för panikattacker, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och behandlas som det.

  Mer info »
  kr 8.00
 • Paxil Cr

  Paxil CR

  Paroxetine 12.5/25/37.5mg

  Generic Paxil Controlled-Release is used for treating depression, panic disorder, or social anxiety disorder. It may also be used to treat premenstrual dysphoric disorder (PMDD), a severe form of premenstrual syndrome.

  Mer info »
  kr 16.91
 • Pristiq

  Generisk Pristiq

  Desvenlafaxine 50/100mg

  Generic Pristiq is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs). Generic Pristiq affects chemicals in the brain that may become unbalanced and cause depression. Generic Pristiq is used to treat major depressive disorder.

  Mer info »
  kr 8.90
 • Remeron

  Generisk Remeron

  Mirtazapine 7.5/15/30mg

  Generisk Remeron används för att behandla depression.

  Mer info »
  kr 6.81
 • Sinequan

  Generisk Sinequan

  Doxepin 10/25/75mg

  Generic Sinequan is in a group of drugs called tricyclic antidepressants. It is used for treating depression and anxiety.

  Mer info »
  kr 5.24
 • Tofranil

  Generisk Tofranil

  Imipramine 25/75mg

  Generic Tofranil is used for treating depression. It is also used in some children to help reduce bedwetting. It works by increasing the activity of certain chemicals in the brain that help elevate mood.

  Mer info »
  kr 5.24
 • Wellbutrin Sr

  Wellbutrin SR

  Bupropion 150mg

  Generic Wellbutrin fördröjd frisättning är ett antidepressivt läkemedel. Också bistår det att sluta röka.

  Mer info »
  kr 9.43
 • Zoloft

  Generisk Zoloft

  Sertraline 25/50/100mg

  Zoloft (sertraline) is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). The way sertraline works is still not fully understood. It is thought to positively affect communication between nerve cells in the central nervous system and/or restore chemical balance in the brain. Zoloft is used to treat depression, obsessive-compulsive disorder, panic disorder, anxiety disorders, post-traumatic stress disorder (PTSD), and premenstrual dysphoric disorder (PMDD).

  Mer info »
  kr 4.71

Land, språk och valuta

Vår fakturering är certifierad av:

Secure shopping certificates

Vitsord

   • Trust Pharmacy. Generic drugs & medical supplies.