Trusted-Tablets Pharmacy. ℞ Drugs & medical supplies. Cardiovascular Diseases

Trusted around the world pharmacy

 • Aceon

  Generisk Aceon

  Perindopril Erbumine 2/4/8mg

  Aceon is in a group of drugs called ACE inhibitors. It is used to treat high blood pressure (hypertension) and to prevent heart attack in people with coronary artery disease.

  Mer info »
  kr 14.66
 • Adalat

  Generisk Adalat

  Nifedipine 10/20/30mg

  Adalat is used for treating high blood pressure and angina (chest pain).

  Mer info »
  kr 4.73
 • Adalat Cc

  Adalat CC

  Nifedipine 30mg

  Adalat CC Extended-Release is used for treating high blood pressure.

  Mer info »
  kr 28.51
 • Aggrenox

  Generisk Aggrenox

  Aspirin - Dipyridamole 25mg + 200mg

  Aggrenox is used for reducing the risk of stroke in patients who have previously had a stroke due to a blood clot in the brain. It is also used to reduce the risk of stroke in patients who have had transient ischemic attacks (TIAs).

  Mer info »
  kr 8.15
 • Altace

  Generisk Altace

  Ramipril 1.25/2.5/5/10mg

  Altace is used for treating high blood pressure or decreasing the risk of heart attack, stroke, and death in certain patients. It may be used alone or with other medicines. It is used along with other medicines to manage heart failure and improve survival after a heart attack.

  Mer info »
  kr 6.15
 • Azor

  Generisk Azor

  Olmesartan And Amlodipine 20mg + 5/40mg + 5mg

  Azor inneholder en kombinasjon av amlodipin og olmesartan. Amlodipin blokker kalsiumkanaler. Det fungerer ved å avspenne muskler i hjertet og blodårene. Olmesartan er en angiotensin II-reseptorantagonist. Olmesartan beskytter blodårene fra innsnevring, som gjør blodtrykket lav og forbedrer blodstrømmen. Azor brukes til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon). Senking av blodtrykk kan redusere risikoen Deres for å få hjerneslag eller hjerteinfarkt.

  Mer info »
  kr 14.18
 • Brilinta

  Generisk Brilinta

  Ticagrelor 90mg

  Ticagrelor helps to prevent platelets in your blood from sticking together and forming a blood clot. An unwanted blood clot can occur with certain heart or blood vessel conditions. It makes risk of stroke repeating lower.

  Mer info »
  kr 35.97
 • Brand Brilinta

  Brilinta®

  Ticagrelor 90mg

  Brilinta® brukes for å minske riskoen for slag og alvorlige hjerteproblemmer etter et hjerteanfall eller alvorlig brystsmerte (angina) ved å forhindre blodklumpdannelse.

  Mer info »
  kr 70.93
 • Bystolic

  Generisk Bystolic

  Nebivolol 2.5/5/10mg

  Bystolic is used in treatment of hypertension and for left ventricular failure.

  Mer info »
  kr 6.81
 • Calan

  Generisk Calan

  Verapamil 40/80mg

  Calan is used for treating supraventricular tachycardia, a rhythm disturbance of the heart. It is also used for controlling heart rate response to other rhythm disturbances, specifically atrial fibrillation and atrial flutter.

  Mer info »
  kr 4.73
 • Calan Sr

  Calan SR

  Verapamil 120/240mg

  Calan Sustained-Release is used for treating high blood pressure. It may be used alone or other medicines.

  Mer info »
  kr 7.09
 • Cartia

  Generisk Cartia

  Diltiazem Hcl 30/60/90/120mg

  Cartia is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.

  Mer info »
  kr 7.04
 • Cartia Xt

  Cartia XT

  Diltiazem Hcl 90/120/180mg

  Cartia XT is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.

  Mer info »
  kr 9.10
 • Catapres

  Generisk Catapres

  Clonidine 100mcg

  Catapres (clonidine) lowers blood pressure by decreasing the levels of certain chemicals in your blood. This allows your blood vessels to relax and your heart to beat more slowly and easily. Catapres is used to treat hypertension (high blood pressure). Kapvay brand of clonidine is used to treat attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

  Mer info »
  kr 1.89
 • Cordarone

  Generisk Cordarone

  Amiodarone 100/200mg

  Cordarone is an antiarrhythmic medication that affects the rhythm of heartbeats. It is used to help keep the heart beating normally in people with life-threatening heart rhythm disorders.

  Mer info »
  kr 8.51
 • Coreg

  Generisk Coreg

  Carvedilol 3.125/6.25/12.5/25mg

  Coreg is used for treating high blood pressure or certain types of heart failure. It may also be used after a heart attack to improve survival in certain patients. It may be used along with other medicines.

  Mer info »
  kr 5.32
 • Coumadin

  Generisk Coumadin

  Warfarin 1/2/5mg

  Coumadin is used for treating or preventing blood clots that may occur in the veins and lungs. It is used to treat or prevent blood clots that may occur because of a certain type of abnormal heartbeat (atrial fibrillation) or heart valve replacement. It is also used to reduce the risk of death, recurring heart attack, or blood clotting events (eg, stroke) after a heart attack.

  Mer info »
  kr 5.44
 • Diovan

  Generisk Diovan

  Valsartan 40/80/160mg

  Diovan is used for treating high blood pressure alone or with other medicines. It is also used for treating heart failure in patients who do not tolerate angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors.

  Mer info »
  kr 10.17
 • Edarbi

  Generisk Edarbi

  Azilsartan 40/80mg

  Edarbi (azilsartan) is an angiotensin II receptor antagonist. Azilsartan keeps blood vessels from narrowing, which lowers blood pressure and improves blood flow. Edarbi is used to treat high blood pressure (hypertension).

  Mer info »
  kr 17.02
 • Entresto

  Generisk Entresto

  Sacubutril + Valsartan 26mg + 24/51mg + 49mg

  Entresto contains a combination of sacubitril and valsartan. Sacubitril is a blood pressure medicine. It works by increasing the levels of certain proteins in the body that can dilate (widen) blood vessels. This helps lower blood pressure by reducing sodium levels. Valsartan is an angiotensin II receptor blocker (sometimes called an ARB). Valsartan keeps blood vessels from narrowing, which lowers blood pressure and improves blood flow. Entresto is used in certain people with chronic heart failure. This medicine helps lower the risk of needing to be hospitalized when symptoms get worse, and helps lower the risk of death from heart failure.

  Mer info »
  kr 85.11
 • Imdur

  Generisk Imdur

  Isosorbide Mononitrate 10/20/30/60mg

  Imdur is used for preventing angina (chest pain) caused by heart disease.

  Mer info »
  kr 4.25
 • Inderal

  Generisk Inderal

  Propranolol 10/20/40mg

  Generisk Inderal blir brukt for å behandle høyt blodtrykk eller atrieflimmer. Det blir brukt av pasienter med angina for å minske hyppigheten av angina og for å øke utholdenhet; for å minske riskikoen for hjertedød hos visse pasienter som har overlevd hjerteinfarkt, for å behandle noen typer skjelving, en hjertelidelse kalt hypertrofisk kardiomyopati eller visse symptomer av feokromocytom (en adrenalinsk svulst). Det blir også brukt for å forebygge migrene.

  Mer info »
  kr 4.73
 • Inderal La

  Inderal LA

  Propranolol 40/80mg

  Inderal LA is used for treating high blood pressure or atrial fibrillation. It is used in patients with angina to decrease angina frequency and increase exercise tolerance; to decrease the risk of heart death in certain patients who have survived a heart attack; to manage certain types of tremors, a heart condition called hypertrophic subaortic stenosis, or certain symptoms of pheochromocytoma (an adrenal tumor). It is also used to prevent migraine headaches.

  Mer info »
  kr 6.81
 • Inspra

  Generisk Inspra

  Eplerenone 25/50mg

  Eplenerone blokkerer handlingene til hormonet aldosteron i kroppen. Aldosteron er viktig for regulering av blodtrykk. Eplerenone brukes for å behandle hjertesvikt etter et hjerteinfarkt. Eplerenone brukes også for å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon).

  Mer info »
  kr 11.82
 • Isordil

  Generisk Isordil

  Isosorbide Dinitrate 10mg

  Isordil is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina.

  Mer info »
  kr 6.81
 • Isordil Sublingual

  Generisk Isordil Sublingual

  Isosorbide Dinitrate 5mg

  Isordil Sublingual is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina.

  Mer info »
  kr 5.53
 • Lanoxin

  Generisk Lanoxin

  Digoxin Bp 0.25mg

  Lanoxin is used for treating heart failure and slowing the heart rate in patients with chronic atrial fibrillation, a type of abnormal heart rhythm.

  Mer info »
  kr 4.73
 • Livalo

  Generisk Livalo

  Pitavastatin 1/2/4mg

  Livalo (pitavastatin) tilhører en gruppe av legemidler kalt HMG CoA-reduktasehemmer, eller "statiner". Pitavastatin reduserer nivået av det"dårlige" kolesterol (lav-densitet-lipoprotein, eller LDL) og triglycerider i blodet, mens den øker mengden av det "gode" kolesterol (høy-densitet-lipoprotein, eller HDL). Livalo brukes til å behandle høyt kolesterol hos voksne. Redusering av kolesterolnivået kan forhindre hjertesykdom og åreforkalkning, tilstander som kan føre til hjerteinfarkt, hjerteslag, og vaskulær sykdom.

  Mer info »
  kr 7.09
 • Lopressor

  Generisk Lopressor

  Metoprolol 25/50/100mg

  Lopressor is used for treating high blood pressure, long-term treatment of chest pain and reducing the risk of death because of heart problems in patients who have had a heart attack.

  Mer info »
  kr 5.91
 • Melatonin

  Generisk Melatonin

  Melatonin 3mg

  Folk bruker melatonin til å justere kroppens indre klokke. Det brukes til å behandle jetlag, kontrollere døgnrytmer hos personer som jobber med skiftende arbeidstid (har skiftarbeidsforstyrrelse), og til å hjelpe blinde pasienter etablere en lys-mørkesyklusen. Melatonin brukes også for søvnløshet (insomni); forsinket søvnfase syndrom (DSPS); RBD (REM sleep Behaviour Disorder, eller parasomni); søvnløshet assosiert med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder eller hyperkinetisk forstyrrelse); søvnløshet forårsaket av visse høyt blodtrykk medisiner kalt betablokkere; og søvnproblemer hos barn med utviklingsforstyrrelser, inkludert autisme, cerebral parese og intellektuelle funksjonshemminger. Det brukes også som søvnmiddel etter avsluttet behandling med benzodiazepin og for å redusere bivirkninger ved røykeslutt. Noen bruker melatonin ved Alzheimers sykdom eller hukommelsestap (demens), bipolar lidelse, en lungesykdom kalt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), søvnløshet forårsaket av betablokkere, endometriose, tinnitus, sesongavhengig depresjon (SAD), mild sinnslidelse, ikke-alkoholrelatert leversykdom, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi, rastløse bein (urolige bein), en immunsykdom kalt sarkoidose, schizofreni, migrene og andre hodepine, aldersrelatert synstap, godartet prostataforstørrelse (BPH), irritabel tykktarm (IBS), benskjørhet (lav benmasse eller osteoporose), en motorisk forstyrrelse kalt tardiv dyskinesi (TD), gastroøsofageal refluks, Helicobacter pylori (H. pylori), treningsytelse, infertilitet, epilepsi, eldring, ved menopause, metabolsk syndrom, for gjenoppretting etter operasjon, sinnsbevegelse forårsaket av anestesi, stress, endringer i hjertefrekvens ved overgang fra liggende til stående stilling (postural tachycardia syndrome), ufrivillig vannlating, kjeve smerter, inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt) og for prevensjon.

  Mer info »
  kr 3.78
 • Nimotop

  Generisk Nimotop

  Nimodipine 30mg

  Nimotop is used for reducing problems due to lack of oxygen caused by bleeding from a blood vessel in the brain.

  Mer info »
  kr 11.10
 • Nitrostat

  Generisk Nitrostat

  Nitroglycerin 2.6/6.4mg

  Nitrostat is in a group of drugs called nitrates. Nitrostat is used to treat or prevent attacks of chest pain (angina).

  Mer info »
  kr 3.78
 • Norvasc

  Generisk Norvasc

  Amlodipine 2.5/5/10mg

  Norvasc is used for treating high blood pressure and angina (chest pain). It may be used alone or with other medicines.

  Mer info »
  kr 4.49
 • Plavix

  Generisk Plavix

  Clopidogrel 75mg

  Plavix is used for reducing the risk of stroke or heart attack in patients who have already had a heart attack or stroke or have other circulatory problems due to narrowing and hardening of the arteries.

  Mer info »
  kr 6.20
 • Pletal

  Generisk Pletal

  Cilostazol 50/100mg

  Pletal is used for reducing attacks of intermittent claudication (pain, cramping, numbness, or weakness in the foot, hip, thigh, or buttocks) that may occur after walking.

  Mer info »
  kr 8.16
 • Pradaxa

  Generisk Pradaxa

  Dabigatran 75/110/150mg

  Pradaxa bidrar til å forhindre at blodplater i blodet ditt kleber seg sammen og danner en blodpropp. pradaxa brukes til å forhindre blodpropper og til å redusere risikoen for slag hos personer med en viss type hjertelidelse. pradaxa brukes også til å behandle eller forhindre blodpropp i årene i beinda dine (dyp venetrombose, eller DVT), eller årene i lungene dine (lungeemboli, eller PE).

  Mer info »
  kr 55.32
 • Procoralan

  Generisk Procoralan

  Ivabradine 5mg

  Procoralan virker ved å påvirke ditt hjertes elektriske aktivitet for å gjøre hjerterytmen roligere. Ivabradine brukes hos visse personer med kronisk hjertesvikt for å bidra til å senke risikoen for sykehusinnleggelse når symptomene blir verre. Ivabradine skal ikke brukes hvis du allerede har hjertesviktsymptomer som nylig ble verre før du begynte på denne medisinen. Ivabradine kan også brukes til formål som ikke er listet opp i denne medikamenveiledningen.

  Mer info »
  kr 11.35
 • Ranexa

  Generisk Ranexa

  Ranolazine 500/1000mg

  Ranexa (ranolazine) er en anti-anginal medisiner. Det fungerer ved å forbedre blodtilførselen å hjertet arbeide mer effektivt. Ranolazine brukes til å behandle kronisk angina (brystsmerter). Ranolazine er ikke for bruk under et akutt (beredskap) angrep av angina.

  Mer info »
  kr 8.51
 • Samsca

  Generisk Samsca

  Tolvaptan 15mg

  Tolvaptan reduces the level of a hormone that regulates the balance of water and salt (sodium) in the body. High levels of this hormone can cause an imbalance that results in low sodium levels and fluid retention. Tolvaptan is used to treat hyponatremia (low levels of sodium in your blood) in people with heart failure, and certain hormonal imbalances. Tolvaptan improves urine flow without causing the body to lose too much sodium as you urinate.

  Mer info »
  kr 85.11
 • Tambocor

  Generisk Tambocor

  Flecainide 50/100mg

  Tambucor er en gruppe medikamenter kalt klasse IC anti-arytmier. Det påvirker måten hjertet ditt slår. Flecainide brukes i visse situasjoner for å forhindre seriøse hjerterytmelidelser.

  Mer info »
  kr 8.51
 • Tenormin

  Generisk Tenormin

  Atenolol 25/50/100mg

  Generisk Tenormin brukes til å minske dødelighet pga hjerteproblemer etter hjerteanfall. ATENOLOL (aktiv komponent) er betablokker. Betablokkere reduserer arbeidsbelastningen på hjertet og hjelper det å slå regelmessig. Legemiddelet brukes til behandling av høyt blodtrykk og forebygger brystsmerter. Det brukes også til beskyttelse av hjerte under hjerteanfall og til forebygging av flere hjerteanfall.

  Mer info »
  kr 4.62
 • Ticlid

  Generisk Ticlid

  Ticlopidine 250mg

  Ticlid is used for reducing the risk of stroke. It may also be used in combination with aspirin to prevent a blood clot from forming after a stent is placed in the coronary artery.

  Mer info »
  kr 17.73
 • Tribenzor

  Generisk Tribenzor

  Olmesartan, Amlodipine And Hydrochlorothiazide 20mg + 5mg + 12.5/40mg + 5mg + 12.5mg

  Tribenzor inneholder en kombinasjon av amlodipin, hydroklortiazid, og olmesartan. Amlodipin blokker kalsiumkanaler som avspenner (utvider) blodårer og øker blodstrømmen. Hydroklortiazid er et tiaziddiuretika (et urindrivende middel) som bidrar til å hindre kroppen din fra absorbering av for mye salt, som kan forårsake væskeretensjon. Olmesartan er en angiotensin II-reseptorantagonist som beskytter blodårene fra innsnevring, som gjør blodtrykket lav og forbedrer blodstrømmen. Tribenzor brukes til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon).

  Mer info »
  kr 17.02
 • Vasotec

  Generisk Vasotec

  Enalapril 2.5/5/10mg

  Vasotec is used for treating high blood pressure, heart failure, and other heart problems. Enalapril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. It works by helping to relax blood vessels.

  Mer info »
  kr 5.91
 • Xarelto

  Generisk Xarelto

  Rivaroxaban 10/20mg

  Generisk Xarelto (rivaroksaban) er en antikoagulerende (blodfortynnende) som hindrer dannelse av blodpropper. Xarelto benyttes til å forebygge eller behandle en type blodpropp kalt dyp venetrombose (DVT), som kan føre til blodpropp i lungene (lungeemboli). En DVT kan oppstå etter visse typer operasjoner. Xarelto brukes også på personer med atrieflimmer (en hjerterytmeforstyrrelse) for å senke risikoen for slag forårsaket av en blodpropp.

  Mer info »
  kr 85.11
 • Zestril

  Generisk Zestril

  Lisinopril 2.5/5/10mg

  Generisk Zestril brukes til behandling av høyt blodtrykk alene eller sammen med andre legemidler. Det brukes også for regulering av hjertesvikt eller økning i overlevelse etter hjerteinfarkt.

  Mer info »
  kr 5.30

Land, språk og valuta

Vår betalingsløsning er sertifisert av:

Secure shopping certificates

Tilbakemeldinger

 • Mailen dere sendte gikk tilbake til spørreundersøkelsen og den eneste linken er den jeg svarer på nå.
  Spørsmål #1; Har du mottatt medikamentene du bestilte?
  Svaret er ja, og jeg ble impondert over tiden det tok å få det levert, kun 10 dager!
  Spørsmål #2; Svarte medikamentene til dine forventninger?
  Igjen så er svaret ja! Jeg var også imponert over deres hjemmeside som forklarer alt om hvordan å bestille utenfor USA, kvaliteten på medikamenter laget i Indiske laboratorier, nummerene som man kan ringe om sendingen sitter fast i tollen og hvor lett det er å legge inn en bestilling. - Henrik

  • Trust Pharmacy. Generic drugs & medical supplies.