Trusted-Tablets Pharmacy. ℞ Drugs & medical supplies. Cukrovka

Trusted around the world pharmacy

 • Actoplus Met

  ActoPlus Met

  Metformin And Pioglitazone 500mg

  Generic ActoPlus Met is used for treating type 2 diabetes. It is used along with diet and exercise. It works by decreasing the amount of sugar the liver produces and the intestines absorb.

  Více info »
  Kč 23.59
 • Actos

  Genericky Actos

  Pioglitazone Hydrochloride 15/30mg

  Generic Actos is used for treating type 2 diabetes in certain patients. It is used along with diet and exercise.

  Více info »
  Kč 15.72
 • Amaryl

  Genericky Amaryl

  Glimepiride 1/2/3/4mg

  Generic Amaryl is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.

  Více info »
  Kč 23.59
 • Cozaar

  Genericky Cozaar

  Losartan 25/50/100mg

  Generic Cozaar is used for treating high blood pressure. It is also used to reduce the risk of stroke in certain patients with high blood pressure and for treating kidney disease in certain patients with type 2 diabetes.

  Více info »
  Kč 16.38
 • Ddavp

  DDAVP

  Desmopressin 10mcg

  Generický přípravek DDAVP je uměle vyrobený hormon, který přirozeně produkuje podvěsek mozkový. Tento hormon je důležitý pro řadu funkcí včetně regulace krevního toku, krevního tlaku, funkce ledvin a regulace využití vody v organismu. Generickým přípravkem DDAVP se léčí pomočování, centrální kraniální diabetes insipidus, nadměrná žízeň nebo časté močení způsobené operací nebo úrazem hlavy.

  Více info »
  Kč 1061.39
 • Farxiga

  Genericky Farxiga

  Dapagliflozin 5/10mg

  Dapagliflozin je perorální lék na diabetes, který pomáhá kontrolovat hladinu cukru v krvi. Dapagliflozin pomáhá ledvinám zbavit se glukózy z krevního oběhu. Dapagliflozin se používá společně s dietou a cvičením, zlepšuje kontrolu cukru v krvi u dospělých s diabetes mellitus 2. typu. Dapagliflozin není určen k léčbě diabetu 1. typu.

  Více info »
  Kč 74.43
 • Brand Farxiga

  Farxiga®

  Dapagliflozin 5/10mg

  Farxiga® (Dapagliflozin) je perorální lék na cukrovku, který pomáhá kontrolovat hladinu cukru v krvi. Farxiga® pomáhá ledvinám zbavit se glukózy z krevního oběhu. Farxiga® se používá společně s dietou a cvičením ke zlepšení kontroly cukru v krvi u dospělých s diabetes mellitus 2. typu. Dapagliflozin není určen k léčbě diabetu 1. typu.

  Více info »
  Kč 117.97
 • Galvumet

  Genericky Galvumet

  Vidagliptin + Metformin 50mg + 1000/50mg + 500/50mg + 850mg

  Galvumet je kombinovaný lék, který obsahuje dvě aktivní složky 50 mg vildagliptinu a 1000 mg metforminu. Tento léčivý přípravek je indikován jako doplněk k dietě a cvičení ke zlepšení glykemické kontroly u pacientů, u nichž diabetes není dostatečně kontrolován samotným metformin hydrochloridem nebo kteří již dostávají kombinaci vildagliptinu a metformin hydrochloridu jako samostatné tablety. Léčba by neměla být zahájena touto kombinací s pevnými dávkami. Dále Galvumet je indikován pacientům v kombinaci se sulfonylmočovinou (tj. trojitá terapie) jako doplněk stravy a cvičení u pacientů, kteří nejsou dobře kontrolováni metforminem a sulfonylmočovinou. Galvumet také je předepsán jako doplněk k inzulínu a doplněk stravy a cvičení ke zlepšení kontroly glykemie u pacientů, kdy stabilní dávka inzulínu a samotného metforminu neposkytuje dostatečnou glykemickou kontrolu.

  Více info »
  Kč 48.49
 • Galvus

  Genericky Galvus

  Vidagliptin 50mg

  Galvus je léčivý přípravek, který obsahuje účinnou látku vildagliptin. Je k dispozici ve formě tablet (50 mg). Galvus se používá k léčbě cukrovky 2. typu. Může být použit samostatně (monoterapie) u pacientů, u nichž diabetes není dostatečně kontrolován dietou a cvičením a kteří nemohou užívat metformin; také s metforminem, thiazolidindionem nebo sulfonylmočovinou (dvojitá terapie), pokud cukrovka u pacienta není dostatečně kontrolována tímto lékem užívaným samostatně, ale užívá se pouze v kombinaci se sulfonylmočovinou u pacientů, kteří nemohou užívat metformin. Dále se užívá společně se sulfonylmočovinou a metforminem (trojitá terapie) u pacientů, jejichž diabetes není dostatečně kontrolován těmito léky, dietou a cvičením; také s inzulínem (s metforminem nebo bez něj) u pacientů, u nichž diabetes není dostatečně kontrolován dietou a cvičením a stabilní dávkou inzulinu.

  Více info »
  Kč 56.17
 • Glucophage

  Genericky Glucophage

  Metformin 500/850/1000mg

  Obecný Glucophae je ústní antidiabetikum, používané k léčbě cukrovky typu 2 (inzulín-dependentní). Pomáhá kontrolovat hladinu cukru v krvi. Léčba je kombinována s dietou a cvičením. Tento lék může být použit samostatně nebo s jinými léky na cukrovku.

  Více info »
  Kč 11.14
 • Glucophage Xr

  Glucophage XR

  Metformin 500/1000mg

  Generic Glucophage Extended-Release is an oral antidiabetic medication used to treat type 2 (non-insulin-dependent) diabetes.

  Více info »
  Kč 16.39
 • Glucotrol

  Genericky Glucotrol

  Glipizide 5mg

  Generic Glucotrol is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.

  Více info »
  Kč 11.79
 • Glucotrol Xl

  Glucotrol XL

  Glipizide 10mg

  Generic Glucotrol XL is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.

  Více info »
  Kč 17.70
 • Glucovance

  Genericky Glucovance

  Glyburide(glibenclamide) - Metformin 2.5mg + 400/5mg + 500mg

  Generic Glucovance is used for treating type 2 diabetes. It is used along with diet and exercise. It may be used alone or with other antidiabetic medicine.

  Více info »
  Kč 16.38
 • Janumet

  Genericky Janumet

  Sitagliptin - Metformin 500mg + 50/1000mg + 50mg

  Generic Janumet and sitagliptin are oral diabetes medicines that help control blood sugar levels. Generic Janumet works by decreasing glucose (sugar) production in the liver and decreasing absorption of glucose by the intestines. Sitagliptin works by regulating the levels of insulin your body produces after eating

  Více info »
  Kč 47.31
 • Januvia

  Genericky Januvia

  Sitagliptin Phosphate 25/50/100mg

  Sitagliptin is an oral diabetes medicine that helps control blood sugar levels. It works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Sitagliptin is for people with type 2 diabetes. It is sometimes used in combination with other diabetes medications, but is not for treating type 1 diabetes.

  Více info »
  Kč 35.39
 • Jardiance

  Genericky Jardiance

  Empagliflozin 10/25mg

  Jardiance (empagliflozin) je orální přípravek určený k léčbě diabetu, který pomáhá kontrolovat hladinu glukózy (cukru) v krvi. Účinná látka empagliflozin pomáhá ledvinám odstraňovat glukózu z krve. Jardiance se používá spolu s dietou a tělesným cvičením u dospělých pacientů s diabetem mellitus II. typu. Kromě toho se používá pro snížení rizika úmrtí od srdečního záchvatu, mrtvice nebo selhání srdce u dospělých pacientů s diabetem mellitus II. typu trpícími chorobami srdce. Jardiance by se neměl používat k léčbě diabetu mellitus I. typu.

  Více info »
  Kč 129.76
 • Kombiglyze Xr

  Kombiglyze XR

  Metformin + Saxagliptin 1000mg + 5mg

  Metformin a saxagliptin jsou perorální antidiabetika, které pomáhají kontrolovat hladinu cukru v krvi. Metformin snižuje produkci glukózy (cukru) v játrech a snižuje absorpci glukózy ze střeva. Saxagliptin reguluje hladinu inzulínu, které vaše tělo produkuje po jídle. Metformin a saxagliptin jsou kombinované léky, které se užívají společně s dietou a cvičením ke zlepšení kontroly cukru v krvi u dospělých s diabetes mellitus 2. typu. Tento léčivý přípravek není určen k léčbě diabetu 1. typu.

  Více info »
  Kč 78.64
 • Brand Kombiglyze Xr

  Kombiglyze® XR

  Metformin + Saxagliptin 500mg + 5/1000mg + 5mg

  Kombiglyze XR® obsahuje kombinaci metforminu a saxagliptinu. Metformin a saxagliptin jsou perorální antidiabetika, které pomáhají kontrolovat hladinu cukru v krvi. Metformin snižuje produkci glukózy (cukru) v játrech a snižuje absorpci glukózy ze střeva. Saxagliptin reguluje hladinu inzulínu, které vaše tělo produkuje po jídle. Kombiglyze XR se používá společně s dietou a cvičením ke zlepšení kontroly cukru v krvi u dospělých s diabetes mellitus 2. typu.

  Více info »
  Kč 106.17
 • Melatonin

  Genericky Melatonin

  Melatonin 3mg

  Lidé používají melatonin k nastavení vnitřních hodin těla. Používá se k léčbě pásmové nemoci, pro úpravu cyklů spánku-bdění u lidí při směnném provozu a pro pomoc slepým lidem při vytváření denního a nočního cyklu. Melatonin se také používá k léčbě takových onemocnění, jako jsou neschopnost usnout (nespavost); syndrom opožděné fáze spánku (DSPS); porucha chování v REM spánku (RBD); nespavost spojená s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD); nespavost způsobená některými léky s vysokým krevním tlakem nazývanými beta-blokátory; a problémy se spánkem u dětí s vývojovými poruchami, včetně autismu, mozkové obrny a mentálním postižením. Používá se také jako pomoc při spánku po přerušení užívání benzodiazepinových léků a ke snížení nežádoucích účinků při odvykání kouření. Někteří lidé užívají melatonin pro Alzheimerovu chorobu nebo ztrátu paměti (demence), bipolární poruchu, onemocnění plic nazývanou chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), nespavost způsobená beta-blokátory, endometrióza, zvonění v uších, deprese nebo sezónní afektivní porucha (SAD), mírné mentální poruchy, nealkoholické jaterní onemocnění, chronický únavový syndrom (CFS), fibromyalgie, syndrom neklidných nohou, zánětlivé onemocnění zvané sarkoidóza, schizofrenie, migréna a jiné bolesti hlavy, s věkem související ztráta zraku, benigní hyperplazie prostaty (BPH), syndrom dráždivého tračníku (IBS), ztráta kostní hmoty (osteoporóza), pohybová porucha nazývaná tardivní dyskineze (TD), gastroezofageální reflux, Helicobacter pylori (H. pylori), neplodnost, epilepsie, stárnutí, menopauza, metabolický syndrom, zotavení po operaci, agitovanost způsobená anestezií, stres, nedobrovolná pohybová porucha (tardivní dyskineze), změny srdeční frekvence při pohybu (syndrom posturální tachykardie), delirium, neschopnost kontrolovat močení, bolesti čelistí, zánětlivé onemocnění střev (ulcerózní kolitida) a jako antikoncepce.

  Více info »
  Kč 10.48
 • Metaglip

  Genericky Metaglip

  Glipizide - Metformin 2.5mg + 250mg

  Generic Metaglip is used for lowering blood sugar levels in combination with diet and exercise in patients with type 2 diabetes.

  Více info »
  Kč 11.80
 • Micronase

  Genericky Micronase

  Glyburide(glibenclamide) 1.25/2.5/5mg

  Generic Micronase is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone. It may be used alone or with other antidiabetic medicines.

  Více info »
  Kč 10.49
 • Onglyza

  Genericky Onglyza

  Saxagliptin 5mg

  Generic Onglyza is an oral diabetes medicine that helps control blood sugar levels. It works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Generic Onglyza is for people with type 2 diabetes. It is sometimes used in combination with other diabetes medications, but is not for treating type 1 diabetes.

  Více info »
  Kč 75.83
 • Prandin

  Genericky Prandin

  Repaglinide 0.5/1/2mg

  Generic Prandin is used for managing type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. It is used in addition to diet and exercise to lower blood sugar in adults who cannot manage with diet, exercise, or diabetic medications alone. It may be used with other diabetes medicines.

  Více info »
  Kč 19.66
 • Precose

  Genericky Precose

  Acarbose 25/50mg

  Generic Precose is used for treating type 2 diabetes in adults whose diabetes cannot be managed with diet alone. This medicine may be used alone, in combination with other oral diabetes medicines or with insulin.

  Více info »
  Kč 22.57
 • Starlix

  Genericky Starlix

  Nateglinide 60/120mg

  Generic Starlix is used for lowering blood sugar levels in patients with type 2 diabetes. It used along with diet and exercise.

  Více info »
  Kč 19.62

Země, jazyk a měna

Náš platební program je certifikovaný:

Secure shopping certificates

Reference

   • Trust Pharmacy. Generic drugs & medical supplies.