Trusted-Tablets Pharmacy. ℞ Drugs & medical supplies. Genericky Donepezil - Aricept, Dexone, Namzaric, Reminyl, Urecholine

Trusted around the world pharmacy

 • Aricept

  Genericky Aricept

  Donepezil 5/10mg

  Generic Aricept is used for treating dementia (eg, impairment of memory, judgment, and abstract thinking; changes in personality) in patients with Alzheimer disease.

  Více info »
  Kč 19.94
 • Dexone

  Genericky Dexone

  Dexamethasone 0.5mg

  Generic Dexone depresses formation, release, and activity of endogenous mediators of inflammation, including prostaglandins, kinins, histamine, liposomal enzymes, and complement expression. Also modifies the body's immune response.

  Více info »
  Kč 12.46
 • Namzaric

  Namzaric

  Donezepil And Memantine 5mg + 5mg

  Přípravek Namzaric obsahuje kombinaci účinných látek donepezil a memantin. Donepezil zlepšuje funkci nervových buněk v mozku. Působí tak, že zabraňuje odbourávání chemické látky nazývané acetylcholin. Tato látka je důležitá pro správné fungování paměti a procesů myšlení a uvažování. Lidé trpící demencí obvykle mají nízkou hladinu této látky. Memantin omezuje působení chemických látek v mozku, které by mohly zapříčiňovat vznik Alzheimerovy choroby. Namzaric se používá k léčbě středně závažných a závažných forem demence Alzheimerova typu.

  Více info »
  Kč 39.88
 • Reminyl

  Genericky Reminyl

  Galantamine 4/8mg

  Generic Reminyl improves the function of nerve cells in the brain. It works by preventing the breakdown of a chemical called acetylcholine (ah see til KO leen). People with dementia usually have lower levels of this chemical, which is important for the processes of memory, thinking, and reasoning. Galantamine is used to treat mild to moderate dementia caused by Alzheimer's disease. Galantamine may also be used for purposes not listed in this medication guide.

  Více info »
  Kč 33.65
 • Urecholine

  Genericky Urecholine

  Bethanechol 25mg

  Generický přípravek Urecholine stimuluje vyprazdňování močového měchýře. Bethanechol slouží k léčbě retence moči (obtíží při močení), ke kterým může docházet po operaci, porodu a za dalších okolností.

  Více info »
  Kč 28.04

Země, jazyk a měna

Náš platební program je certifikovaný:

Secure shopping certificates

Reference

   • Trust Pharmacy. Generic drugs & medical supplies.