Trusted-Tablets Pharmacy. ℞ Drugs & medical supplies. Kardiovaskulární Onemocnění

Trusted around the world pharmacy

 • Aceon

  Genericky Aceon

  Perindopril Erbumine 2/4/8mg

  Aceon is in a group of drugs called ACE inhibitors. It is used to treat high blood pressure (hypertension) and to prevent heart attack in people with coronary artery disease.

  Více info »
  Kč 37.40
 • Adalat

  Genericky Adalat

  Nifedipine 10/20/30mg

  Adalat is used for treating high blood pressure and angina (chest pain).

  Více info »
  Kč 12.06
 • Adalat Cc

  Adalat CC

  Nifedipine 30mg

  Adalat CC Extended-Release is used for treating high blood pressure.

  Více info »
  Kč 72.74
 • Aggrenox

  Genericky Aggrenox

  Aspirin - Dipyridamole 25mg + 200mg

  Aggrenox is used for reducing the risk of stroke in patients who have previously had a stroke due to a blood clot in the brain. It is also used to reduce the risk of stroke in patients who have had transient ischemic attacks (TIAs).

  Více info »
  Kč 20.78
 • Altace

  Genericky Altace

  Ramipril 1.25/2.5/5/10mg

  Altace is used for treating high blood pressure or decreasing the risk of heart attack, stroke, and death in certain patients. It may be used alone or with other medicines. It is used along with other medicines to manage heart failure and improve survival after a heart attack.

  Více info »
  Kč 15.68
 • Azor

  Genericky Azor

  Olmesartan And Amlodipine 20mg + 5/40mg + 5mg

  Azor obsahuje kombinaci amlodipinu a olmesartanu. Amlodipin je látka ze skupiny blokátorů vápníkových kanálů, která uvolňuje srdeční svaly a stěny cév. Olmesartan je blokátor angiotenzinu II. Zabraňuje zúžení cév, což vede ke snížení krevního tlaku a zlepšení průtoku krve. Azor se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Snížení krevního tlaku může přispět ke omezení rizika vzniku mrtvice nebo srdečního záchvatu.

  Více info »
  Kč 36.18
 • Brilinta

  Genericky Brilinta

  Ticagrelor 90mg

  Ticagrelor pomáhá předcházet akumulaci krevních destiček v krvi a tvorbě sraženin. Nežádoucí krevní sraženina se může objevit v určitých stavech srdce nebo cév. Díky tomuto přípravku riziko opakování mrtvice je nižší.

  Více info »
  Kč 91.76
 • Brand Brilinta

  Brilinta®

  Ticagrelor 90mg

  Brilinta® se používá ke snížení rizika vzniku mozkové mrtvice nebo vážných srdečních potíží po infarktu nebo silné bolesti na hrudi (stenocardie), zabraňuje tvorbě krevních sraženin.

  Více info »
  Kč 180.94
 • Bystolic

  Genericky Bystolic

  Nebivolol 2.5/5/10mg

  Bystolic is used in treatment of hypertension and for left ventricular failure.

  Více info »
  Kč 17.37
 • Calan

  Genericky Calan

  Verapamil 40/80mg

  Calan is used for treating supraventricular tachycardia, a rhythm disturbance of the heart. It is also used for controlling heart rate response to other rhythm disturbances, specifically atrial fibrillation and atrial flutter.

  Více info »
  Kč 12.06
 • Calan Sr

  Calan SR

  Verapamil 120/240mg

  Calan Sustained-Release is used for treating high blood pressure. It may be used alone or other medicines.

  Více info »
  Kč 18.09
 • Cartia

  Genericky Cartia

  Diltiazem Hcl 30/60/90/120mg

  Cartia is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.

  Více info »
  Kč 17.95
 • Cartia Xt

  Cartia XT

  Diltiazem Hcl 90/120/180mg

  Cartia XT is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.

  Více info »
  Kč 23.22
 • Catapres

  Genericky Catapres

  Clonidine 100mcg

  Catapres (klonidin) snižuje krevní tlak a to tak, že zmenšuje hladiny některých chemických látek v krvi. To umožňuje uvolnění krevních cév a srdce bije pomaleji a snadno. Clonidin značky Catapres se používá k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku). Clonidin značky Kapvay se používá k léčbě hyperaktivity s poruchou pozornosti (ADHD).

  Více info »
  Kč 4.82
 • Cordarone

  Genericky Cordarone

  Amiodarone 100/200mg

  Cordarone is an antiarrhythmic medication that affects the rhythm of heartbeats. It is used to help keep the heart beating normally in people with life-threatening heart rhythm disorders.

  Více info »
  Kč 21.71
 • Coreg

  Genericky Coreg

  Carvedilol 3.125/6.25/12.5/25mg

  Coreg is used for treating high blood pressure or certain types of heart failure. It may also be used after a heart attack to improve survival in certain patients. It may be used along with other medicines.

  Více info »
  Kč 13.57
 • Coumadin

  Genericky Coumadin

  Warfarin 1/2/5mg

  Coumadin is used for treating or preventing blood clots that may occur in the veins and lungs. It is used to treat or prevent blood clots that may occur because of a certain type of abnormal heartbeat (atrial fibrillation) or heart valve replacement. It is also used to reduce the risk of death, recurring heart attack, or blood clotting events (eg, stroke) after a heart attack.

  Více info »
  Kč 13.87
 • Diovan

  Genericky Diovan

  Valsartan 40/80/160mg

  Diovan is used for treating high blood pressure alone or with other medicines. It is also used for treating heart failure in patients who do not tolerate angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors.

  Více info »
  Kč 25.94
 • Edarbi

  Genericky Edarbi

  Azilsartan 40/80mg

  Edarbi (azilsartan) je antagonista receptoru angiotensinu II. Azilsartan zabraňuje zúžení cév, což snižuje krevní tlak a zlepšuje krevní oběh. Edarbi se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze).

  Více info »
  Kč 43.42
 • Entresto

  Genericky Entresto

  Sacubutril + Valsartan 26mg + 24/51mg + 49mg

  Entresto je kombinovaný preparát, který obsahuje sakubitril a valsartan. Sacubitril je lék na krevní tlak. Působí tak, že zvýšuje hladiny některých proteinů v těle, které mohou rozšířit krevní cévy. To pomáhá snižovat krevní tlak snížením hladiny sodíku. Valsartan je blokátor receptorů pro angiotensin II (někdy se nazývá ARB). Valsartan zabraňuje zúžení cév, což snižuje krevní tlak a zlepšuje krevní oběh. Entresto se používá u některých lidí s chronickým srdečním selháním. Tento přípravek pomáhá snížit riziko hospitalizace, pokud se symptomy zhorší, a pomáhá snížit riziko úmrtí na srdeční selhání.

  Více info »
  Kč 217.12
 • Imdur

  Genericky Imdur

  Isosorbide Mononitrate 10/20/30/60mg

  Imdur is used for preventing angina (chest pain) caused by heart disease.

  Více info »
  Kč 10.85
 • Inderal

  Genericky Inderal

  Propranolol 10/20/40mg

  Generický přípravek Inderal se používá k léčbě vysokého krevního tlaku nebo fibrilace síní. Používá se u pacientů s angínou ke snížení frekvence anginy a zvyšování tolerance zátěže; snižuje riziko úmrtí na srdečné selhaní u některých pacientů, kteří přežili infarkt. Používá se na zvládnutí některých typů třesů, srdečního stavu nazývaného hypertrofická subaortální stenóza nebo určitých příznaků feochromocytomu (nádor dřeně nadledvin). Používá se také k prevenci migrénových bolestí hlavy.

  Více info »
  Kč 12.06
 • Inderal La

  Inderal LA

  Propranolol 40/80mg

  Inderal LA is used for treating high blood pressure or atrial fibrillation. It is used in patients with angina to decrease angina frequency and increase exercise tolerance; to decrease the risk of heart death in certain patients who have survived a heart attack; to manage certain types of tremors, a heart condition called hypertrophic subaortic stenosis, or certain symptoms of pheochromocytoma (an adrenal tumor). It is also used to prevent migraine headaches.

  Více info »
  Kč 17.37
 • Inspra

  Genericky Inspra

  Eplerenone 25/50mg

  Eplerenon blokuje činnost hormonu aldosteronu v těle. Aldosteron významně ovlivňuje regulaci krevního tlaku. Eplerenon se používá k léčbě městnavých srdečních selhání po infarktu. Eplerenon se dále používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze).

  Více info »
  Kč 30.15
 • Isordil

  Genericky Isordil

  Isosorbide Dinitrate 10mg

  Isordil is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina.

  Více info »
  Kč 17.37
 • Isordil Sublingual

  Genericky Isordil Sublingual

  Isosorbide Dinitrate 5mg

  Isordil Sublingual is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina.

  Více info »
  Kč 14.11
 • Lanoxin

  Genericky Lanoxin

  Digoxin Bp 0.25mg

  Lanoxin is used for treating heart failure and slowing the heart rate in patients with chronic atrial fibrillation, a type of abnormal heart rhythm.

  Více info »
  Kč 12.06
 • Livalo

  Genericky Livalo

  Pitavastatin 1/2/4mg

  Livalo (pitavastatin) patří do skupiny léků nazývaných kompetitivní inhibitory HMG-CoA reduktázy neboli „statiny“. Pitavastatin snižuje hladinu „škodlivého“ cholesterolu (lipoproteinu s nízkou hustotou neboli LDL) a triacylglycerolů (TAG) v krvi a současně zvyšuje hladinu „dobrého“ cholesterolu (lipoproteinu s vysokou hustotou neboli HDL). Livalo se používá k léčbě zvýšeného cholesterolu u dospělých. Díky snížení hladiny cholesterolu může přispět k zabránění vzniku srdečního záchvatu a kornatění tepen a předejít stavům vedoucím k srdečnímu záchvatu, mrtvici a onemocnění tepen.

  Více info »
  Kč 18.09
 • Lopressor

  Genericky Lopressor

  Metoprolol 25/50/100mg

  Lopressor is used for treating high blood pressure, long-term treatment of chest pain and reducing the risk of death because of heart problems in patients who have had a heart attack.

  Více info »
  Kč 15.08
 • Melatonin

  Genericky Melatonin

  Melatonin 3mg

  Lidé používají melatonin k nastavení vnitřních hodin těla. Používá se k léčbě pásmové nemoci, pro úpravu cyklů spánku-bdění u lidí při směnném provozu a pro pomoc slepým lidem při vytváření denního a nočního cyklu. Melatonin se také používá k léčbě takových onemocnění, jako jsou neschopnost usnout (nespavost); syndrom opožděné fáze spánku (DSPS); porucha chování v REM spánku (RBD); nespavost spojená s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD); nespavost způsobená některými léky s vysokým krevním tlakem nazývanými beta-blokátory; a problémy se spánkem u dětí s vývojovými poruchami, včetně autismu, mozkové obrny a mentálním postižením. Používá se také jako pomoc při spánku po přerušení užívání benzodiazepinových léků a ke snížení nežádoucích účinků při odvykání kouření. Někteří lidé užívají melatonin pro Alzheimerovu chorobu nebo ztrátu paměti (demence), bipolární poruchu, onemocnění plic nazývanou chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), nespavost způsobená beta-blokátory, endometrióza, zvonění v uších, deprese nebo sezónní afektivní porucha (SAD), mírné mentální poruchy, nealkoholické jaterní onemocnění, chronický únavový syndrom (CFS), fibromyalgie, syndrom neklidných nohou, zánětlivé onemocnění zvané sarkoidóza, schizofrenie, migréna a jiné bolesti hlavy, s věkem související ztráta zraku, benigní hyperplazie prostaty (BPH), syndrom dráždivého tračníku (IBS), ztráta kostní hmoty (osteoporóza), pohybová porucha nazývaná tardivní dyskineze (TD), gastroezofageální reflux, Helicobacter pylori (H. pylori), neplodnost, epilepsie, stárnutí, menopauza, metabolický syndrom, zotavení po operaci, agitovanost způsobená anestezií, stres, nedobrovolná pohybová porucha (tardivní dyskineze), změny srdeční frekvence při pohybu (syndrom posturální tachykardie), delirium, neschopnost kontrolovat močení, bolesti čelistí, zánětlivé onemocnění střev (ulcerózní kolitida) a jako antikoncepce.

  Více info »
  Kč 9.64
 • Nimotop

  Genericky Nimotop

  Nimodipine 30mg

  Nimotop is used for reducing problems due to lack of oxygen caused by bleeding from a blood vessel in the brain.

  Více info »
  Kč 28.32
 • Nitrostat

  Genericky Nitrostat

  Nitroglycerin 2.6/6.4mg

  Nitrostat is in a group of drugs called nitrates. Nitrostat is used to treat or prevent attacks of chest pain (angina).

  Více info »
  Kč 9.64
 • Norvasc

  Genericky Norvasc

  Amlodipine 2.5/5/10mg

  Norvasc is used for treating high blood pressure and angina (chest pain). It may be used alone or with other medicines.

  Více info »
  Kč 11.46
 • Plavix

  Genericky Plavix

  Clopidogrel 75mg

  Plavix is used for reducing the risk of stroke or heart attack in patients who have already had a heart attack or stroke or have other circulatory problems due to narrowing and hardening of the arteries.

  Více info »
  Kč 15.81
 • Pletal

  Genericky Pletal

  Cilostazol 50/100mg

  Pletal is used for reducing attacks of intermittent claudication (pain, cramping, numbness, or weakness in the foot, hip, thigh, or buttocks) that may occur after walking.

  Více info »
  Kč 20.81
 • Pradaxa

  Genericky Pradaxa

  Dabigatran 75/110/150mg

  Pradaxa se používá k prevenci agregace krevních destiček a vytváření krevních sraženin. Snižuje riziko mrtvice u osob trpících některými poruchami srdečního rytmu. Pradaxa se dále používá k léčbě nebo prevenci výskytu krevních sraženin v žilách nohou (hlubokožilní trombóza neboli DVT) nebo v plicních žilách (plicní embolismus neboli PE).

  Více info »
  Kč 141.13
 • Procoralan

  Genericky Procoralan

  Ivabradine 5mg

  Procoralan ovlivňuje elektrickou aktivitu srdce a zpomaluje tak srdeční tep. Ivabradin se používá u některých pacientů trpících chronickými srdečními vadami, u kterých pomáhá předcházet nutnosti hospitalizace v případě zhoršení příznaků. Ivabradin nelze použít k léčbě již existujících příznaků srdeční vady, které se vyskytly před zahájením podávání léku. Ivabradin lze použít i k účelům neuvedeným v těchto pokynech k užívání.

  Více info »
  Kč 28.95
 • Ranexa

  Genericky Ranexa

  Ranolazine 500/1000mg

  Ranexa (ranolazin) je antianginózní léčivý přípravek. Mechanizmus účinku spočívá ve zlepšení proudění krve, což podporuje lepší výkonnost srdce. Ranolazin se užívá k léčbě chronické anginy (bolest na hrudníku). Ranolazin by se neměl užívat při akutním záchvatu anginy.

  Více info »
  Kč 21.71
 • Samsca

  Genericky Samsca

  Tolvaptan 15mg

  Tolvaptan snižuje hladinu hormonu, který reguluje rovnováhu vody a soli (sodíku) v těle. Vysoké hladiny tohoto hormonu mohou způsobit nerovnováhu, která má za následek nízkou hladinu sodíku a zadržování tekutin. Tolvaptan se používá k léčbě hyponatrémie (nízké hladiny sodíku v krvi) u pacientů se srdečním selháním a určité hormonální nerovnováhy. Tolvaptan zlepšuje tok moči, aniž by způsobil ztrátu sodíku při močení.

  Více info »
  Kč 217.13
 • Tambocor

  Genericky Tambocor

  Flecainide 50/100mg

  Tambocor patří mezi antiarytmika třídy IC. Ovlivňuje srdeční rytmus. Flekainid se za určitých okolností používá k prevenci srdeční arytmie.

  Více info »
  Kč 21.71
 • Tenormin

  Genericky Tenormin

  Atenolol 25/50/100mg

  Obecný Tenormin je používán ke snížení rizika smrti kvůli srdečním problémům po infarktu. ATENOLOL (aktivní ingredience) je beta-blokátor. Beta-blokátory snižují zátěž na srdce a pomáhají mu tlouci pravidelněji. Tato medicína se používá k léčbě vysokého krevního tlaku a předcházení bolesti na hrudi. Také se používá k ochraně srdce při infarktu a k předcházení dalším infarktům.

  Více info »
  Kč 11.79
 • Ticlid

  Genericky Ticlid

  Ticlopidine 250mg

  Ticlid is used for reducing the risk of stroke. It may also be used in combination with aspirin to prevent a blood clot from forming after a stent is placed in the coronary artery.

  Více info »
  Kč 45.23
 • Tribenzor

  Genericky Tribenzor

  Olmesartan, Amlodipine And Hydrochlorothiazide 20mg + 5mg + 12.5/40mg + 5mg + 12.5mg

  Tribenzor obsahuje kombinaci amlodipinu, hydrochlorothiazidu a olmesartanu. Amlodipin je látka ze skupiny blokátorů vápníkových kanálů, která uvolňuje (rozšiřuje) cévy a zlepšuje průtok krve organismem. Hydrochlorothiazid je thiazidové diuretikum, které zabraňuje vstřebávání nadbytečného množství soli do organismu a zbavuje tělo nadbytečné vody. Olmesartan je blokátor angiotenzinu II., který zabraňuje zúžení cév a díky tomu snižuje krevní tlak a zlepšuje průtok krve. Tribenzor se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze).

  Více info »
  Kč 43.42
 • Vasotec

  Genericky Vasotec

  Enalapril 2.5/5/10mg

  Vasotec is used for treating high blood pressure, heart failure, and other heart problems. Enalapril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. It works by helping to relax blood vessels.

  Více info »
  Kč 15.08
 • Xarelto

  Genericky Xarelto

  Rivaroxaban 10/20mg

  Generický přípravek Xarelto (rivaroxaban)je antikoagulant (lék na ředění krve), který brání tvorbě krevních sraženin. Xarelto slouží k prevenci nebo léčbě potíží známých jako hluboká žilní trombóza (DVT), při které hrozí vznik krevních sraženin v plicích (plicní embolie). K DVT může docházet po některých typech operací. Xarelto se dále používá k léčbě pacientů trpících fibrilací síní (porucha srdečního rytmu) se zvýšeným rizikem mrtvice v důsledku tvorby krevních sraženin.

  Více info »
  Kč 217.12
 • Zestril

  Genericky Zestril

  Lisinopril 2.5/5/10mg

  Obecný Zestril se používá k léčbě vysokého krevního tlaku samostatně nebo společně s jinou medicínou. Také se používá k zvládnutí srdečního selhání nebo zvýšení šance na přežití po infarktu.

  Více info »
  Kč 13.51

Země, jazyk a měna

Náš platební program je certifikovaný:

Secure shopping certificates

Reference

 • Tento týden mi dorazilo mé zboží. Moc Vám děkuji. Můžete si být jistí, že si objednám znovu!!!!! Má žena byla výsledkem a mnou více než překvapena... Cítil jsem se stejně, jako když mi bylo 18. Velice Vám děkuji. Zase o mně uslyšíte:) - David

  • Trust Pharmacy. Generic drugs & medical supplies.