Trusted-Tablets Pharmacy. ℞ Drugs & medical supplies. Kirurgi

Trusted around the world pharmacy

 • Atarax

  Generisk Atarax

  Hydroxyzine 10/25mg

  Generisk Atarax används för behandling av ångest, för sedering före och efter narkos, och för att behandla klåda på grund av vissa allergiska tillstånd inklusive nässelfeber och kontaktdermatit. HYDROXYZINE (en aktiv ingrediens) är ett antihistamin. Detta läkemedel används för att behandla allergiska symtom, inte allergi. Det används också för att behandla spänning. Detta läkemedel kan användas med andra läkemedel för att framkalla sömn innan operationen.

  Mer info »
  kr 6.55
 • Betadine

  Generisk Betadine

  Providone - Iodine 10% 15g

  Betadine används för att behandla små sår och infektioner, samt för att döda bakterier. Betadine är en antiseptisk kombination. Den verkar genom att döda känsliga bakterier.

  Mer info »
  kr 131.93
 • Cellcept

  CellCept

  Mycophenolate Mofetil 250/500mg

  Generic CellCept is used for preventing organ rejection following kidney, liver or heart transplants. This medicine is used in combination with other medicines.

  Mer info »
  kr 79.59
 • Cyclogyl

  Generisk Cyclogyl

  Cyclopentolate 1% 5ml

  Generic Cyclogyl is used for dilating the eye before an exam or surgery and preventing the eye from focusing.

  Mer info »
  kr 47.15
 • Cyklokapron

  Generisk Cyklokapron

  Tranexamic Acid 250/500mg

  Generic Cyklokapron is used for short-term use (2 to 8 days) for reducing or preventing excessive bleeding and reducing the need for blood clotting factor transfusions during or after tooth extractions in patients with hemophilia.

  Mer info »
  kr 27.63
 • Dilantin

  Generisk Dilantin

  Phenytoin 100mg

  Generic Dilantin is used for treating tonic-clonic (grand mal) and partial seizures. It is also used to prevent and treat seizures that may occur during or after brain or nervous system surgery.

  Mer info »
  kr 6.43
 • Emla

  Generisk Emla

  Lidocaine + Prilocaine 5g

  Emla hudkräm är ett lokalt bedövningsmedel som innehåller lidokain prilokain. Det verkar genom att blockera nervsignaler i kroppen. Emal används för att bedöva normal hud eller membran ytorna på penis eller vaginan. EMla används för att förbereda dig för mindra operationer eller andra medicinska procedurer i dessa områden.

  Mer info »
  kr 188.51
 • Imuran

  Generisk Imuran

  Azathioprine 50mg

  Generic Imuran is used for preventing kidney transplant rejection along with other medicine. It may also be used to treat signs and symptoms of active rheumatoid arthritis.

  Mer info »
  kr 8.08
 • Lotemax

  Generisk Lotemax

  Loteprednol 0.5% 5ml

  Generic Lotemax is used for treating swelling, itching, redness, or irritation of the eye caused by bacterial or viral infections, surgery, or certain allergies.

  Mer info »
  kr 94.30
 • Melatonin

  Generisk Melatonin

  Melatonin 3mg

  Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll.

  Mer info »
  kr 4.19
 • Mucopain

  Mucopain®

  Bemzocaine 20% 15g

  Mucopain Gel är en lokalbedövning innehållande Benzocaine I. P. 20% i en vatten-blandbar bas, som används som smärtstillande medel. Det hjälper till att lindra smärta orsakad av hudirritationer, ont i halsen, solbränna, tandvärk, vaginal eller rektal irritation, ingrown tånaglar, hemorrojder, kräfta sår, ont i tandköttet, mun/tuggummi skada etc. Det fungerar genom att bedöva det smärtsamma området. Värk, smärta, värk, eksem, klåda, lokalbedövning av orala och faryngeala slemhinnor. Mucopain Gel används också för värk, smärta, värk, eksem, klåda, lokalbedövning av orala och svalg slemhinnor, anal klåda, skärsår, klåda och irritation från insektsbett, Hud skaft etc.

  Mer info »
  kr 1885.80
 • Neoral

  Generisk Neoral

  Cyclosporine 25/50/100mg

  Generic Neoral is used for preventing the rejection of organ transplants (kidney, liver, and heart). This medicine is also used to treat psoriasis and rheumatoid arthritis in certain patients.

  Mer info »
  kr 28.28
 • Orahelp

  Orahelp®

  Choline Salicylate, Lignocaine 8.5% + 2% 15g

  Orahelp® is an antiseptic oral gel. It is an effective remedy for various types of mouth ulcers. The specific indications for the medication are ulcers in mouth, toothaches, and abrasions in the mouth.

  Mer info »
  kr 75.35
 • Pilagan

  Generisk Pilagan

  Pilocarpine 2% 5ml

  Generic Pilagan is used to treat glaucoma or ocular hypertension (high pressure inside the eye).

  Mer info »
  kr 51.79
 • Prograf

  Generisk Prograf

  Tacrolimus 0.5/1/5mg

  Generic Prograf is used for preventing organ rejection in patients following liver, kidney or heart transplant. It may be used along with other medicines.

  Mer info »
  kr 39.42
 • Protopic

  Generisk Protopic

  Tacrolimus 0.03% 10/0.1% 10g

  Protopic är en immunosuppressant. Den verkar genom att sänka kroppens immunsystem. Protopic (för huden) används för att behandla allvarlig atopisk eksem.

  Mer info »
  kr 235.64
 • Tapazole

  Generisk Tapazole

  Methimazole 5/10mg

  Generic Tapazole iprevents the thyroid gland from producing too much thyroid hormone. Generic Tapazole is used to treat hyperthyroidism (overactive thyroid). It is also used before thyroid surgery or radioactive iodine treatment.

  Mer info »
  kr 5.24
 • Toradol

  Generisk Toradol

  Ketorolac 10mg

  Toradol (ketorolac) is a nonsteroidal anti-inflammatory drug. Ketorolac works by reducing hormones that cause inflammation and pain in the body. Toradol is used short-term (5 days or less) to treat moderate to severe pain. You should not use Toradol if you have any active or recent bleeding, a head injury, a stomach ulcer, severe kidney disease, a bleeding or blood-clotting disorder if you are scheduled to have surgery, if you are in late pregnancy, or if you are breast-feeding a baby.

  Mer info »
  kr 6.60
 • Urecholine

  Generisk Urecholine

  Bethanechol 25mg

  Generic Urecholine is a diuretic, which stimulates your bladder. It is used to cure urinary retention, in other words difficulty urinating, which may be experienced after surgery, after delivery etc.

  Mer info »
  kr 11.78
 • Xarelto

  Generisk Xarelto

  Rivaroxaban 20mg

  Generic Xarelto is an anticoagulant (blood thinner) created in order to prevent the blood clots forming. Xarelto is used as a preventive maintenance of deep vein thrombosis (DVT), which influences on formation of blood clots in the lungs (pulmonary embolism). A DVT may appear after you experienced some types of surgery . Xarelto is also used by patients with heart rhythm disorder, also called atrial fibrillation, with a help of which they escape of the risk to get a stroke, caused by a blood clot.

  Mer info »
  kr 117.87
 • Xylocaine

  Generisk Xylocaine

  Lidocaine 2% 30g

  Generic Xylocaine is used for causing loss of feeling during dental or surgical procedures, labor, or delivery.

  Mer info »
  kr 47.15

Land, språk och valuta

Vår fakturering är certifierad av:

Secure shopping certificates

Vitsord

   • Trust Pharmacy. Generic drugs & medical supplies.