Trusted-Tablets Pharmacy. ℞ Drugs & medical supplies. Z - Zanaflex, Zantac, Zebeta, Zenegra, Zestoretic, Zestril, Zetia, Ziac, Ziagen, Ziana

Trusted around the world pharmacy

 • Zanaflex

  Genericky Zanaflex

  Tizanidine 2mg

  Generic Zanaflex is used for treating muscle spasms. It may also be used to help in the treatment of multiple sclerosis and spinal cord injury.

  Více info »
  Kč 24.60
 • Zantac

  Genericky Zantac

  Ranitidine 150/300mg

  Generic Zantac reduces the production of stomach acid. It is also used to treat ulcers of the small intestine that have not responded to other treatment.

  Více info »
  Kč 6.32
 • Zebeta

  Genericky Zebeta

  Bisoprolol Fumarate 5/10mg

  Generic Zebeta is used for treatment of high blood pressure. It is a beta-blocker. It works by interfering with certain body chemicals, which cause the heart to beat with less force and pump out less blood.

  Více info »
  Kč 13.35
 • Zenegra

  Zenegra®

  Sildenafil Citrate 100mg

  Zenegra® je nový lék vyráběný společností Alkemlab (Indie) používaný k léčbě poruch erekce u mužů.

  Více info »
  Kč 18.97
 • Zestoretic

  Genericky Zestoretic

  Lisinopril - Hctz 5mg + 12.5mg

  Generic Zestoretic is used to treat hypertension (high blood pressure). Hydrochlorothiazide is a thiazide diuretic (water pill) that helps prevent your body from absorbing too much salt, which can cause fluid retention. Lisinopril lowers blood pressure and also relieves symptoms of fluid retention.

  Více info »
  Kč 21.44
 • Zestril

  Genericky Zestril

  Lisinopril 2.5/5/10mg

  Obecný Zestril se používá k léčbě vysokého krevního tlaku samostatně nebo společně s jinou medicínou. Také se používá k zvládnutí srdečního selhání nebo zvýšení šance na přežití po infarktu.

  Více info »
  Kč 16.44
 • Zetia

  Genericky Zetia

  Ezetimibe 10mg

  Generic Zetia is used for treating high blood cholesterol along with a low-fat, low-cholesterol diet. It may be used alone or with other medicines. It is also used to treat high blood sitosterol and campesterol along with diet therapy.

  Více info »
  Kč 29.52
 • Ziagen

  Genericky Ziagen

  Abacavir 300mg

  Ziagen is used, in combination with other medicines, in the treatment of the infection caused by the human immunodeficiency virus (HIV). HIV is the virus that causes acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Abacavir will not cure or prevent HIV infection or AIDS; however, it helps keep HIV from reproducing and appears to slow down the destruction of the immune system.

  Více info »
  Kč 202.44
 • Ziana

  Genericky Ziana

  Clindamycin/tretinoin 1%+0.025% 15g

  Ziana je kombinovaný prostředek používaný k léčbě silného nodulárního akné u dospělých a dětí od 12 let. Klindamycin je antibiotikum. Je určen k ničení bakterií v těle. Tretinoin je formou vitaminu A. Snižuje množství mazu produkovaného mazovými žlázami v kůži a urychluje obnovu kůže.

  Více info »
  Kč 834.89
 • Zithromax

  Genericky Zithromax

  Azithromycin 250/500/1000mg

  Generický Zithromax se používá k léčbě mnoha typů infekcí způsobených bakteriemi, jako jsou respirační infekce, kožní infekce, ušní infekce a sexuálně přenosné nemoci. U dětí se používá k léčbě slabých ušních infekcí, zápalu plic, angíny a streptokokových onemocnění.

  Více info »
  Kč 25.31
 • Zithromax Dispersible

  Genericky Zithromax Dispersible

  Azithromycin 100mg

  Generický Zithromax rozpustný se používá k léčbě mnoha typů infekcí způsobených bakteriemi, jako jsou respirační infekce, kožní infekce, ušní infekce a sexuálně přenosné nemoci. U dětí se používá k léčbě slabých ušních infekcí, zápalu plic, angíny a streptokokových onemocnění.

  Více info »
  Kč 82.65
 • Zocor

  Genericky Zocor

  Simvastatin 5/10/20/40mg

  Generic Zocor is used for lowering high cholesterol and triglycerides in certain patients. It is used along with an appropriate diet. It is also used in certain patients to reduce the risk of heart attack, stroke, and death due to coronary heart disease. It is also used to reduce the need for medical procedures to open blocked blood vessels. It is also used in certain patients to reduce the risk of heart attack, stroke, blood vessel blockage, or chest pain caused by angina.

  Více info »
  Kč 17.71
 • Zofran

  Genericky Zofran

  Ondansetron 4/8mg

  Generic Zofran is used to prevent nausea and vomiting that may be caused by surgery or by medicine to treat cancer (chemotherapy or radiation). Ondansetron blocks the actions of chemicals in the body that can trigger nausea and vomiting.

  Více info »
  Kč 37.95
 • Zoloft

  Genericky Zoloft

  Sertraline 25/50/100mg

  Zoloft (sertralin) je antidepresivum ve skupině léků zvaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Způsob, jakým funguje sertralin není dosud plně pochopen. Předpokládá se, že pozitivně ovlivňuje komunikaci mezi nervovými buňkami v centrální nervové soustavě a/nebo obnovuje chemickou rovnováhu v mozku. Zoloft se používá k léčbě deprese, obsesivně-kompulzivní poruchy, panické poruchy, úzkostné poruchy, posttraumatické stresové poruchy (PTSD), a premenstruační dysforické poruchy (PMDD).

  Více info »
  Kč 12.65
 • Zomig

  Genericky Zomig

  Zolmitriptan 5mg

  Zomig je lék na migrény, který stahuje cévy v okolí mozku. Zomig snižuje v těle obsah látek spouštějících bolest hlavy, nevolnost, citlivost na světlo a zvuk a další příznaky migrény. Zomig se používá k léčbě migrén. Je účinný pouze u migrén, jejichž příznaky jsou již patrné. Není určen k prevenci migrén ani snížení počtu atak. Zomig není určen k léčbě běžných bolestí hlavy, bolestí hlavy, které vyvolávají paralýzu poloviny těla ani bolestí hlavy, odlišných od obvyklých migrén, kterými pacient trpí. Lék užívejte pouze v případě, že lékař diagnostikuje váš stav jako migrénu.

  Více info »
  Kč 1012.04
 • Zovirax

  Genericky Zovirax

  Acyclovir 200/400/800mg

  Generic Zovirax je protivirový lék. Zpomaluje růst a šíření oparů a díky tomu poskytuje organismu možnost zbavit se infekcí. Aciklovir nedokáže vyléčit opar, ale je schopen zmírnit projevy infekce. Aciklovir se používá na léčbu infekcí způsobených herpetickými viry včetně genitálních oparů, oparů na rtu, pásového oparu a planých neštovic.

  Více info »
  Kč 10.19
 • Zovirax Ophtalmic

  Genericky Zovirax Ophtalmic

  Acyclovir 3% 5g

  Zovirax je oční mast používána k léčbě očních infekcí způsobených virem herpes simplex. Aciclovir (hlavní léčivá látka oční masti Zovirax) patří do skupiny léčivých přípravků označovaných jako antivirotika. Působí tak, že brání produkci viru herpes simplex. Tato mast nepomůže odstranit virus z vašeho těla a je vhodná pouze pro léčbu oči.

  Více info »
  Kč 379.36
 • Zydena

  Genericky Zydena

  Udenafil 100mg

  Generický přípravek Zydena je udenafil, vyvinutý společností Dong-A Pharmaceutical z Jižní Koreji a prodávaný pod obchodním názvem Zydena. Používá se k léčbě erektilní dysfunkce, má poměrně rychlý nástup účinku s dlouhou dobou trvání (od 11 do 13 hodin). Pilulky jsou nabízené v dávkách po 100 a 200 mg. Udenafil je dostupný v Koreji a na Filipínách.

  Více info »
  Kč 227.74
 • Zyloprim

  Genericky Zyloprim

  Allopurinol 100/300mg

  Generic Zyloprim is used in the treatment of many symptoms of gout, including acute attacks, tophi (collection of uric acid crystals in the tissues, especially around joints), joint destruction, and uric acid stones. Allopurinol works by reducing uric acid production in the body, thus preventing crystals from forming.

  Více info »
  Kč 10.54
 • Zyprexa

  Genericky Zyprexa

  Olanzapine 2.5/5/7.5/10/15/20mg

  Generic Zyprexa is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar disorder (manic depression).

  Více info »
  Kč 13.92
 • Zyrtec

  Genericky Zyrtec

  Cetirizine 5/10mg

  Generic Zyrtec is used to prevent or treat symptoms of hay fever and to treat cold or allergy symptoms such as sneezing, itching, watery eyes, or runny nose. It is also used to treat itching and swelling caused by chronic urticaria (hives).

  Více info »
  Kč 8.92
 • Zytiga

  Genericky Zytiga

  Abiraterone 250mg

  Abirateron působí tak, že snižuje tvorbu androgenu v těle. Androgeny jsou mužské hormony, které mohou podpořit růst nádorů prostaty. Abirateron se používá společně s léčbou steroidy (prednisone nebo methylprednisolone) k léčbě rakoviny prostaty, která se rozšířila do dalších částí těla. Abirateron se používá u mužů, jejichž rakovinu prostaty nelze léčit chirurgickým zákrokem nebo jinými léky.

  Více info »
  Kč 253.06
 • Zyvox

  Genericky Zyvox

  Linezolid 600mg

  Generic Zyvox is an oxazolidinone antibiotic that fights bacteria in the body. It works by interfering with the production of proteins needed by bacteria to grow.

  Více info »
  Kč 202.45

Země, jazyk a měna

Náš platební program je certifikovaný:

Secure shopping certificates

Reference

   • Trust Pharmacy. Generic drugs & medical supplies.