Trusted-Tablets Pharmacy. ℞ Drugs & medical supplies. Magtarmkanalen

Trusted around the world pharmacy

 • Aciphex

  Generisk Aciphex

  Rabeprazole Sodium 10/20mg

  Generic Aciphex is used to treat symptoms of gastroesophageal reflux disease (GERD) and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome. It is also used to promote healing of erosive esophagitis (damage to your esophagus caused by stomach acid).

  Mer info »
  kr 5.76
 • Acofide

  Generisk Acofide

  Acotiamide 100mg

  Generic Acofide(Acotiamide) is used in the treatment of functional dyspepsia. It helps to relieve the symptoms like bloating after meal, epigastric pain/discomfort and early satiety. Acotiamide increases the release of acetylcholine, a chemical that can increase the motility of the intestine.

  Mer info »
  kr 28.28
 • Asacol

  Generisk Asacol

  Mesalamine 400mg

  Generic Asacol is used for treating and causing remission of various forms of mild to moderate ulcerative colitis (inflammation of the colon).

  Mer info »
  kr 7.33
 • Buscopan

  Generisk Buscopan

  Butylscopolamine 10mg

  BUTYLSCOLOPAMINE(other names of active ingridient - scopolamine butylbromide, butylhyoscine and hyoscine butylbromide) is an anticholinergic medicine. Butylscopolamine has many effects in the body including decreasing the secretion of fluids, slowing the stomach and intestines, and dilation of the pupils. Butylscopolamine is used to relieve nausea, vomiting, and dizziness associated with motion sickness and recovery from anesthesia and surgery. Butylscopolamine may also be used in the treatment of parkinsonism, spastic muscle states, irritable bowel syndrome, diverticulitis, and other conditions.

  Mer info »
  kr 7.07
 • Canasa

  Generisk Canasa

  Mesalamine 500mg

  Canasa (Mesalamins påverkan) är ett ämne i kroppen orsakar inflammation, vävnadsskada och diarré. Mesalamine Rectal används för att behandla ulcerös kolit, proktit och proktosigmoidit. Mesalamin används även för att förhindra upprepande symptomen på ulcerös kolit.

  Mer info »
  kr 18.86
 • Carafate

  Generisk Carafate

  Sucralfate 1g

  Generic Carafate is used for treating and preventing ulcers.

  Mer info »
  kr 14.14
 • Celebrex

  Generisk Celebrex

  Celecoxib 100/200mg

  Generic Celebrex användas under behandling av reumatoid artrit, artros, ankyloserande spondylit, juvenil artrit eller menstruationssmärtor. Det användas också i familjär adenomatös polypos (FAP) för att minska antalet polyper (utväxter) i ändtarms område.

  Mer info »
  kr 6.55
 • Celol

  Celol®

  Calcium Carbonate 500mg

  Calcium is a mineral that is found naturally in foods. Calcium is necessary for many normal functions of the body, especially bone formation and maintenance. Calcium carbonate is used to prevent or to treat a calcium deficiency.

  Mer info »
  kr 2.35
 • Colofac

  Generisk Colofac

  Mebeverine 135mg

  Generic Colofac is used for treatment of irritable bowel syndrome. It is also indicated for treatment of gastrointestinal spasm secondary to organic disorder.

  Mer info »
  kr 9.95
 • Creon

  Generisk Creon

  Pancrelipase 150mg

  Generisk Creon är en kombination av tre enzymer (proteiner): lipase, protease, and amylase. Dessa enzymer produceras vanligtvis av bukspottskörteln och är bidrar till att förbränna fetter, proteiner och socker. Pancrelipase används för att ersätta dessa enzymer när kroppen inte har tillräckligt många själv. Visa sjukdommar kan leda till brist på enzymer, däribland cystisk fibros, kroniskt inflammerad bukspottskörtel och blockerad bukspotsskörtel. Pancrelipase kan också användas efter att en bukspottskörtel opererats bort.

  Mer info »
  kr 20.95
 • Cytotec

  Generisk Cytotec

  Misoprostol 200mcg

  Generic Cytotec (Misoprostol) minskar magsyra och hjälper till att skydda magsäcken från skador som kan orsakas om man tar icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), sådana som aspirin, ibuprofen (Alvedon, Motrin), naproxen (Aleve), celecoxib, diklofenak, indometacin, meloxikam och andra. Misoprostol används för att skydda mot magsår under behandling med aspirin eller NSAID. Misoprostol kan orsaka fosterskador, prematur födsel, uterusruptur, missfall eller ofullständig missfall och farlig livmoderblödningar. Använd inte misoprostol under graviditeten. Om det finns en chans att du är gravid, måste du ha ett negativt graviditetstest innan du börjar denna behandling. Du kommer också att behöva använda effektiva preventivmedel för att skydda dig mot graviditeten under behandlingen.

  Mer info »
  kr 8.77
 • Dramamine

  Generisk Dramamine

  Dimenhydrinate 50mg

  Dimenhydrinate is used to prevent and treat nausea, vomiting, dizziness, and vertigo associated with motion sickness.

  Mer info »
  kr 5.50
 • Dulcolax

  Generisk Dulcolax

  Bisacodyl 5mg

  Generisk Dulcolax(Bisacodyl) är ett laxerande läkemedel. Det verkar direkt på tarmen och stimulerar tarmrörelse. Bisocodyl används för att lindra förstoppning och oregelbundenhet.

  Mer info »
  kr 4.71
 • Gelusil Mps

  Gelusil mps®

  Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide 1mg

  Gelusil MPS® är en receptfri produkt, släppt i en form av tuggbara tabletter, innehållande aluminum hydroxide, magnesium hydroxide och simethicone som aktiva ingredienser. Aluminium och magnesium är naturligt förekommande mineraler. Aluminum hydroxide och magnesium hydroxide är antacida. Simethicone tillåter gasbubblor i magen och tarmarna att komma ihop lättare, vilket möjliggör enklare passage av gas. Gelusil MPS® är ett kombinerat läkemedel som används för att behandla halsbränna, sura matsmältningsbesvär, orolig mage och uppblåsthet orsakad av gas.

  Mer info »
  kr 4.71
 • Imodium

  Generisk Imodium

  Loperamide 2mg

  Generic Imodium is used for treating symptoms of certain types of diarrhea. It is also used to decrease the amount of discharge from an ileostomy.

  Mer info »
  kr 4.72
 • Melatonin

  Generisk Melatonin

  Melatonin 3mg

  Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll.

  Mer info »
  kr 4.19
 • Miralax

  Generisk Miralax

  Polyethylene Glycol 3350 119g

  Polyethylene glycol 3350 is a laxative solution, a completely different way to treat constipation. MiraLAX is the only clinically proven method to alleviate constipation without serious side effects. MiraLAX works by naturally keeping the water in your digestive system in balance to relieve constipation without serious adverse reactions. It gently increases the frequency of bowel movements and softens the stool so that it is easier to pass.

  Mer info »
  kr 118.73
 • Motegrity

  Generisk Motegrity

  Prucalopride 1/2mg

  Motegrity (prucalopride) is a serotonin-4 (5-HT4) receptor agonist used in the treatment of gastrointestinal disorders. Motegrity is a prescription medicine used to treat chronic idiopathic constipation Idiopathic means without a known cause.

  Mer info »
  kr 14.14
 • Motilium

  Generisk Motilium

  Domperidone 10mg

  Generic Motilium is a medicine that increases the movements or contractions of the stomach and bowel. It is also used to treat nausea and vomiting caused by other drugs used to treat Parkinson's Disease.

  Mer info »
  kr 5.58
 • Nexium

  Generisk Nexium

  Esomeprazole 20/40mg

  Generisk Nexium sänker magsyra OCHj för Att behandla symtom in gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) and Andra villkor medför oskäliga magsyra såsom Zollinger-Ellisons syndrom. DET främjar läkning of erosiv esofagit (Skador in matstrupen of magsyra).

  Mer info »
  kr 6.55
 • One-alpha

  Generisk One-alpha

  Alfacalcidol 0.25/0.5mcg

  Alfacalcidol är en aktiv metabolit av Vitamin D, som utför viktiga funktioner vid reglering av kalciumbalansen och benmetabolismen. Alfacalcidol är en hormon, analog av vitamin D som aktiveras av enzymet 25-hydroxylas i levern för systemiska och i osteoblaster för lokala D-hormon åtgärder. Den har ett unikt mönster av pleiotropa effekter på, t.ex. tarm, ben, parartyroider, muskel och hjärna. Alfacalcidol överträffar vanligt vitamin D (cholecalciferol) eftersom den slutliga aktiveringen av njurarna som regleras av en negativ återkopplingsmekanism. Även om alfacalcidol används ofta vid behandling av osteoporos, är dess verkningsmekanism i ben inte fullständigt förstådd. Alfacalcidol är stimulerar intestinal absorption av kalcium (Ca), ökar utsöndring av Ca i urin, ökar nivåer av serum och undertrycker parathormon (PTH).

  Mer info »
  kr 5.66
 • Orahelp

  Orahelp®

  Choline Salicylate, Lignocaine 8.5% + 2% 15g

  Orahelp® is an antiseptic oral gel. It is an effective remedy for various types of mouth ulcers. The specific indications for the medication are ulcers in mouth, toothaches, and abrasions in the mouth.

  Mer info »
  kr 75.35
 • Ovol

  Generisk Ovol

  Simethicone 15ml

  Ovol låter gasbubblor i magen och tarmarna enklare sammansluts så att gas enklare kan passera. Ovol används för att minska smärtsamt tryck som skapas av gas i magen och tarmarna. Ovol används för bebisar, barn och vuxna.

  Mer info »
  kr 84.78
 • Pepcid

  Generisk Pepcid

  Famotidine 20/40mg

  Generic Pepcid is used for treating and preventing ulcers; treating and preventing heartburn associated with acid indigestion and sour stomach. It is also used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD), conditions that cause increased acid secretion and esophagitis.

  Mer info »
  kr 5.61
 • Prepro

  PrePro®

  Probiotics And Prebiotics 1mg

  PrePro® capsules is used for Bowel problems, Irritable bowel syndrome, Indigestion, Decreasing constipation, Diarrhea, Bacterial infections, Constipation, Diarrhea associated with using antibiotics, Eczema, Diarrhea in children and other conditions. PrePro® capsules may also be used for purposes not listed in this medication guide. PrePro® capsules contains Bifidobacterium Drevea, Bifidobacterium Infantis, Bifidobacterium Longum, Fructo Oligosaccharide, Lactobacillus Acidophilus, Lactobacillus Buigenea, Lactobacillus Casei Variety Rhamnosus, Lactobacillus Plantanum, Lactobacillus Rhamnosus and Streptococcus Thermophilus as active ingredients.

  Mer info »
  kr 9.43
 • Prevacid

  Generisk Prevacid

  Lansoprazole 15/30mg

  Generic Prevacid decreases the amount of acid produced in the stomach. It is used to treat and prevent stomach and intestinal ulcers, erosive esophagitis (damage to the esophagus from stomach acid) and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome.

  Mer info »
  kr 6.55
 • Prilosec

  Generisk Prilosec

  Omeprazole 10/20/40mg

  Generic Prilosec is used for treating heartburn or irritation of the esophagus caused by gastroesophageal reflux disease (GERD). It may also be used for short-term treatment of ulcers of the stomach or small intestines and to help prevent them from coming back; to treat conditions that cause your body to make too much stomach acid (eg, Zollinger-Ellison syndrome).

  Mer info »
  kr 6.55
 • Pro-wel

  Pro-wel®

  Probiotics And Prebiotics 1mg

  Pro-Wel® sachet is used for gastric ulcer and other conditions. Pro-Wel® Sachet may also be used for purposes not listed in this medication guide. Pro-Wel® Sachet contains Probiotic Composite as an active ingredient. Pro-Wel® Sachet works by restoring the pro/antioxidant balance in the gastric mucosa.

  Mer info »
  kr 11.78
 • Protonix

  Generisk Protonix

  Pantoprazole 20/40mg

  Generisk Protonix används för att behandla erosiv esofagit (skador på matstrupen från magsyra) och andra förhållanden där alltför magsyra såsom Zollinger-Ellisons syndrom.

  Mer info »
  kr 6.29
 • Reglan

  Generisk Reglan

  Metoclopramide 10mg

  Generic Reglan is used for short-term treatment of gastroesophageal reflux disease (GERD) in certain patients who do not respond to other therapy. It is used to treat symptoms of a certain digestive problem in diabetic patients (diabetic gastroparesis).

  Mer info »
  kr 6.68
 • Valproate

  Generisk Valproate

  Valporic Acid 500mg

  Kontrollerar vissa sorters anfall vid behandling av epilepsi hos patienter som inte kan ta valporate i oral form. Det kan också användas för behandla andra tillstånd efter din läkares rekommendation. Valporate är en antiepileptika. Den verkar genom att öka särskilda substanser i hjärnan.

  Mer info »
  kr 9.43
 • Yogut

  Yogut®

  Probiotics And Prebiotics 1mg

  Yogut® capsules is a Probiotic composite containing oligofructose, lactobacillus acidophilus, lactobacillus rhamnosus, bifidobacterium bifidum, bifidobacterium infantis, bifidobacterium longum. Yogut® capsules is a preparation that normalizes gut organisms/flora. The excessive use of certain antibiotics will also cause several side effects, with one of the most common being diarrhea. Yogut® capsules is quite useful in treating diarrhea caused by antibiotics. It is worth mentioning that Yogut® capsules contains probiotics, so it offers several benefits related to your digestive system.

  Mer info »
  kr 9.43
 • Zantac

  Generisk Zantac

  Ranitidine 150/300mg

  Generisk Zantac minskar produktionen av magsyra. Det används också för att behandla sår i tunntarmen som andra behandlingar inte biter på.

  Mer info »
  kr 2.36
 • Zofran

  Generisk Zofran

  Ondansetron 4/8mg

  Generic Zofran is used to prevent nausea and vomiting that may be caused by surgery or by medicine to treat cancer (chemotherapy or radiation). Ondansetron blocks the actions of chemicals in the body that can trigger nausea and vomiting.

  Mer info »
  kr 14.14

Land, språk och valuta

Vår fakturering är certifierad av:

Secure shopping certificates

Vitsord

   • Trust Pharmacy. Generic drugs & medical supplies.