Trusted-Tablets Pharmacy. ℞ Drugs & medical supplies. Psykiska Störningar

Trusted around the world pharmacy

 • Strattera

  Generisk Strattera

  Atomoxetine 10/18/25/40/60mg

  Generisk Strattera används för att behandla attention deficit/hyperactivity disorder, även känd som ADHD. Det är inte en stimulant som andra läkemedel för ADHD. Detta läkemedel kan förbättra koncentrationsförmåga, koncentration och emotionell kontroll. Det kan också minska rastlös eller överaktiv beteende.

  Mer info »
  kr 7.32
 • Abilify

  Generisk Abilify

  Aripiprazole 5/10/15/20/30mg

  Generic Abilify is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder.

  Mer info »
  kr 6.28
 • Anafranil

  Generisk Anafranil

  Clomipramine 10/25/50mg

  Generic Anafranil is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD).

  Mer info »
  kr 6.81
 • Anafranil Sr

  Anafranil SR

  Clomipramine 75mg

  Generic Anafranil Sustained-Release is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD).

  Mer info »
  kr 20.31
 • Buspar

  BuSpar

  Buspirone 5/10mg

  Generic BuSpar is used for the short-term relief of anxiety symptoms.

  Mer info »
  kr 6.28
 • Clozaril

  Generisk Clozaril

  Clozapine 25/50/100mg

  Generic Clozaril is used for managing schizophrenia in patients who do not respond to other medicines. It is also used to decrease the risk of suicidal behavior in certain patients.

  Mer info »
  kr 28.29
 • Compazine

  Generisk Compazine

  Prochlorperazine 5mg

  Generic Compazine is used for controlling severe nausea and vomiting and treating schizophrenia. It is also used for the short-term (4 weeks) treatment of generalized nonpsychotic anxiety.

  Mer info »
  kr 7.39
 • Depakote

  Generisk Depakote

  Divalproex 125/250/500mg

  Generic Depakote is used for controlling certain types of seizures in the treatment of epilepsy. It is also used to treat the manic phase of bipolar disorders (manic-depressive illness) and to prevent migraine headaches.

  Mer info »
  kr 5.89
 • Effexor Xr

  Effexor XR

  Venlafaxine 37.5/75/150mg

  Generic Effexor Extended-Release is used for treating depression, panic disorder, generalized or social anxiety disorder.

  Mer info »
  kr 7.33
 • Geodon

  Generisk Geodon

  Ziprasidone 20/40mg

  Generisk Geodon ar ett antipsykotiskt. Generisk Geodon anvands for behandla akut agitation hos patienter med schizofreni som behover en injicerbara lakemedel.

  Mer info »
  kr 7.07
 • Lamictal

  Generisk Lamictal

  Lamotrigine 25/50/100/200mg

  Generic Lamictal is used for treating certain types of seizures. It may be used alone or with other medicines. It may also be used to delay the occurrence of mood problems in certain patients with bipolar disorder.

  Mer info »
  kr 11.26
 • Lamictal Dispersible

  Generisk Lamictal Dispersible

  Lamotrigine 25/50/100mg

  Generic Lamictal Dispersible is used for treating certain types of seizures. It may be used alone or with other medicines. It may also be used to delay the occurrence of mood problems in certain patients with bipolar disorder.

  Mer info »
  kr 8.46
 • Lithobid

  Generisk Lithobid

  Lithium 300/400mg

  Generic Lithobid is used for treating manic episodes in patients with bipolar disorder. It is also used to reduce the frequency and decrease the severity of manic episodes in patients with bipolar disorder.

  Mer info »
  kr 7.07
 • Loxitane

  Generisk Loxitane

  Loxapine 10/25mg

  Generic Loxitane is an antipsychotic medication. It is used for treating schizophrenia.

  Mer info »
  kr 8.64
 • Melatonin

  Generisk Melatonin

  Melatonin 3mg

  Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll.

  Mer info »
  kr 4.19
 • Mellaril

  Generisk Mellaril

  Thioridazine 10/25/50mg

  Generic Mellaril is used for treating mental disorder known as schizophrenia (a severe loss of contact with reality).

  Mer info »
  kr 6.10
 • Namzaric

  Namzaric

  Donezepil And Memantine 5mg + 5mg

  Namzaric innehåller en kombination av donepezil och memantin. Donepezil förbättrar nervcellernas funktion i hjärnan. Medlet fungerar genom att förhindra nedbrytning av en kemikalie kallad acetylkolin. Människor med demenstillstånd brukar ha lägre nivåer av den här kemikalien, vilket är viktigt för bättre minne, tänkande och resonemang. Memantin minskar aktivitet av dessa kemikalier i hjärnan som kan bidra till symptomen på Alzheimers sjukdom. Namzaric används för att behandla måttlig och svår demens av Alzheimertyp.

  Mer info »
  kr 16.76
 • Nootropil

  Generisk Nootropil

  Piracetam 400/800mg

  Generic Nootropil är ett nootropiskt medel, dvs en psykotropisk drog som direkt förbättrar effektiviteten av de högre epencephaliska funktionera i hjärnan som är involverade i kognitiva processer som är relaterade till lärande, minne, tanke och medvetande, både i normalt och bristande tillstånd utan att vara en sedativ psykostimulant.

  Mer info »
  kr 9.43
 • Paxil

  Generisk Paxil

  Paroxetine 10/20/30/40mg

  Generisk Paxil används för behandling av depression eller tvångssyndrom (OCD). Den kan användas för panikattacker, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och behandlas som det.

  Mer info »
  kr 8.00
 • Paxil Cr

  Paxil CR

  Paroxetine 12.5/25/37.5mg

  Generic Paxil Controlled-Release is used for treating depression, panic disorder, or social anxiety disorder. It may also be used to treat premenstrual dysphoric disorder (PMDD), a severe form of premenstrual syndrome.

  Mer info »
  kr 16.91
 • Risperdal

  Generisk Risperdal

  Risperidone 1/2/3/4mg

  Generic Risperdal is used for treating schizophrenia or bipolar disorder. It is used to treat irritability caused by autistic disorder.

  Mer info »
  kr 4.61
 • Seroquel

  Generisk Seroquel

  Quetiapine 25/50/100/200/300mg

  Generisk Seroquel är ett antipsykotiskt läkemedel. Det används för att behandla schizofreni och bipolär sjukdom också känd som manisk depression.

  Mer info »
  kr 5.76
 • Thorazine

  Generisk Thorazine

  Chlorpromazine 50/100mg

  Generic Thorazine is used for treating certain mental or mood disorders (eg, schizophrenia), the manic phase of manic-depressive disorder, anxiety and restlessness before surgery, porphyria, severe behavioral and conduct disorders in children, nausea and vomiting and severe hiccups. It is also used with other medicines to treat symptoms associated with tetanus.

  Mer info »
  kr 4.72
 • Zoloft

  Generisk Zoloft

  Sertraline 25/50/100mg

  Zoloft (sertraline) is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). The way sertraline works is still not fully understood. It is thought to positively affect communication between nerve cells in the central nervous system and/or restore chemical balance in the brain. Zoloft is used to treat depression, obsessive-compulsive disorder, panic disorder, anxiety disorders, post-traumatic stress disorder (PTSD), and premenstrual dysphoric disorder (PMDD).

  Mer info »
  kr 4.71
 • Zyprexa

  Generisk Zyprexa

  Olanzapine 2.5/5/7.5/10/15/20mg

  Generisk Zyprexa används för att behandla schizofreni och bipolär sjukdom.

  Mer info »
  kr 5.19

Land, språk och valuta

Vår fakturering är certifierad av:

Secure shopping certificates

Vitsord

   • Trust Pharmacy. Generic drugs & medical supplies.