Trusted-Tablets Pharmacy. ℞ Drugs & medical supplies. Urinvägarna

Trusted around the world pharmacy

 • Actigall

  Generisk Actigall

  Ursodiol (ursodeoxycholic) 150/300mg

  Generic Actigall is used for treating and preventing gallstones.

  Mer info »
  kr 15.22
 • Aldactone

  Generisk Aldactone

  Spironolactone 25/100mg

  Generisk Aldactone används för behandling av svullnad och vätskeansamling hos patienter med kronisk hjärtsvikt, cirros eller njursjukdom (nefrotiskt syndrom). Det används också för behandling av högt blodtryck. Den kan också användas för att behandla eller förebygga lågt kaliumvärde i blodet.

  Mer info »
  kr 4.71
 • Aygestin

  Generisk Aygestin

  Norethindrone Acetate 5mg

  Generic Aygestin is used for treating certain menstrual problems or uterine problems (eg, abnormal bleeding, endometriosis).

  Mer info »
  kr 7.65
 • Cycrin

  Generisk Cycrin

  Medroxyprogesterone 2.5/10mg

  Generic Cycrin is used for treating certain menstrual problems or uterine problems (eg, abnormal bleeding, endometrial hyperplasia).

  Mer info »
  kr 6.17
 • Ddavp

  DDAVP

  Desmopressin 10mcg

  Generisk DDAVP är en konstgjord hormon som i vanliga fall produceras i hypofysen Hormonet är viktigt för funktioner såsom blodtryck, njurar och förbrukning av vatten i kroppen. Generisk DDAVP används för att behandla sängvätning, diabetes insipidus och ökda törst som ett result av operation eller skada av huvudet.

  Mer info »
  kr 424.20
 • Demadex

  Generisk Demadex

  Torsemide 10/20mg

  Generic Demadex is used for treatment of edema (swelling) associated with heart, kidney, or liver failure or conditions when there is excess body water. It is also used alone or with other medicines to treat high blood pressure.

  Mer info »
  kr 5.76
 • Detrol

  Generisk Detrol

  Tolterodine 1/2/4mg

  Generic Detrol is used for treating overactive bladder with symptoms of urinary frequency, urgency, and leakage.

  Mer info »
  kr 11.28
 • Detrol La

  Detrol LA

  Tolterodine 4mg

  Generic Detrol LA is used for treating overactive bladder with symptoms of urinary frequency, urgency, and leakage.

  Mer info »
  kr 30.46
 • Diamox

  Generisk Diamox

  Acetazolamide 250mg

  Generic Diamox is used for treating certain types of glaucoma in combination with other medicines. It is also used to treat or prevent symptoms of mountain sickness.

  Mer info »
  kr 6.55
 • Enablex

  Generisk Enablex

  Darifenacin 7.5/15mg

  Generic Enablex reduces muscle spasms of the bladder and urinary tract. Generic Enablex is used to treat symptoms of overactive bladder, such as frequent or urgent urination, and incontinence (urine leakage).

  Mer info »
  kr 14.14
 • Frumil

  Generisk Frumil

  Amiloride And Furosemide 5mg + 40mg

  Generic Frumil is a combination of two diuretics used for treating fluid retention (oedema), either in the legs or on the lungs.

  Mer info »
  kr 8.38
 • Furadantin

  Generisk Furadantin

  Nitrofurantoin 50/100mg

  Generic Furadantin is used for treating and preventing urinary tract infections caused by certain bacteria.

  Mer info »
  kr 7.17
 • Lasix

  Generisk Lasix

  Furosemide 40/100mg

  Generic Lasix används för att behandla högt blodtryck och vätskeansamling hos patienter med kronisk hjärtsvikt, leversjukdom eller njursjukdom.

  Mer info »
  kr 3.33
 • Lozol

  Generisk Lozol

  Indapamide 1.5/2.5mg

  Generic Lozol is a diuretic used to treat high blood pressure and swelling due to excess fluid in the body.

  Mer info »
  kr 10.48
 • Lozol Sr

  Lozol SR

  Indapamide 1.50/2.5mg

  Generic Lozol SR treats fluid retention (edema) in people with congestive heart failure. This medication is also used to treat high blood pressure.

  Mer info »
  kr 10.15
 • Melatonin

  Generisk Melatonin

  Melatonin 3mg

  Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll.

  Mer info »
  kr 4.19
 • Myrbetriq

  Generisk Myrbetriq

  Mirabegron 50mg

  Mirabegron reduces muscle spasms of the bladder and urinary tract. Mirabegron is used to treat overactive bladder with symptoms of frequent or urgent urination and urinary incontinence.

  Mer info »
  kr 18.86
 • Norlutate

  Generisk Norlutate

  Norethindrone Acetate 5mg

  Generic Norlutate is used to treat women with abnormal bleeding from the uterus. It is also used to treat women who have stopped having menstrual periods for several months (amenorrhea) but who are not pregnant or going through menopause.

  Mer info »
  kr 9.59
 • Noroxin

  Generisk Noroxin

  Norfloxacin 400mg

  Generic Norfloxacin is an antibiotic in a group of drugs called fluoroquinolones. It is used to treat bacterial infections of genito-urinary tract.

  Mer info »
  kr 8.38
 • Oxytrol

  Generisk Oxytrol

  Oxybutynin 2.5/5mg

  Generic Oxytrol reduces muscle spasms of the bladder and urinary tract. It is used to treat symptoms of overactive bladder, such as frequent or urgent urination, incontinence (urine leakage) and increased nighttime urination.

  Mer info »
  kr 6.72
 • Pentasa

  Generisk Pentasa

  Mesalamine 400/500mg

  Generic Pentasa is used for treating and causing remission of various forms of mild to moderate ulcerative colitis (inflammation of the colon).

  Mer info »
  kr 7.33
 • Phoslo

  PhosLo

  Calcium Acetate 667mg

  Generic PhosLo is used for reducing phosphate levels in late-stage kidney failure.

  Mer info »
  kr 5.98
 • Pyridium

  Generisk Pyridium

  Phenazopyridine 200mg

  Generic Pyridium is used for relieving pain, burning, urgency, frequent urination, and discomfort caused by irritation of the lower urinary tract.

  Mer info »
  kr 7.33
 • Renagel

  Generisk Renagel

  Sevelamer Hydrochloride 400/800mg

  Generic Renagel is used for reducing the amount of phosphorus in the blood in patients with chronic kidney disease who are on dialysis.

  Mer info »
  kr 34.42
 • Rocaltrol

  Generisk Rocaltrol

  Calcitriol 0.25mcg

  Generic Rocaltrol is used for managing certain conditions caused by high or low parathyroid hormone levels. It is used to manage low blood calcium levels in patients who are on chronic kidney dialysis.

  Mer info »
  kr 15.72
 • Tribenzor

  Generisk Tribenzor

  Olmesartan, Amlodipine And Hydrochlorothiazide 20mg + 5mg + 12.5/40mg + 5mg + 12.5mg

  Tribenzor innehåller en kombination av amlodipin, hydroklortiazid och olmesartan. Amlodipin är en kalciumkanalblockerare som slacknar (bredar) blodkärl och förbättrar blodflödet. Hydroklortiazid är ett tiaziddiuretikum (en vattenpill) som hjälper din kropp att förhindra absorbering av för mycket salt vilket kan orsaka vätskeretention. Olmesartan är en angiotensin II-receptorantagonist som förhindrar blodkärl från förträngning, vilket sänker blodtrycket och förbättrar blodflödet. Tribenzor används för att behandla högt blodtryck (hypertoni).

  Mer info »
  kr 18.86
 • Urecholine

  Generisk Urecholine

  Bethanechol 25mg

  Generic Urecholine is a diuretic, which stimulates your bladder. It is used to cure urinary retention, in other words difficulty urinating, which may be experienced after surgery, after delivery etc.

  Mer info »
  kr 11.78
 • Urispas

  Generisk Urispas

  Flavoxate 200mg

  Generic Urispas (Flavoxate) is an anticholinergic agent used to treat bladder or bowel spasms and in combination with other medicines to treat ulcers.

  Mer info »
  kr 12.57
 • Vesicare

  Generisk Vesicare

  Solifenacin 5/10mg

  Generic Vesicare reduces muscle spasms of the bladder and urinary tract. Generic Vesicare is used to treat symptoms of overactive bladder, such as frequent or urgent urination, and incontinence (urine leakage).

  Mer info »
  kr 22.53
 • Zyloprim

  Generisk Zyloprim

  Allopurinol 100/300mg

  Generic Zyloprim is used in the treatment of many symptoms of gout, including acute attacks, tophi (collection of uric acid crystals in the tissues, especially around joints), joint destruction, and uric acid stones. Allopurinol works by reducing uric acid production in the body, thus preventing crystals from forming.

  Mer info »
  kr 5.24

Land, språk och valuta

Vår fakturering är certifierad av:

Secure shopping certificates

Vitsord

   • Trust Pharmacy. Generic drugs & medical supplies.